Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Ecuplein
7 maart 2019

Ontwerp Ecuplein

Tijdens een bijeenkomst in De Horizon op 27 februari j.l. is het ontwerp van de herinrichting van het Ecuplein gepresenteerd. 

In eerste instantie waren er 3 alternatieve ontwerpen. Zie: https://westersite.nl/nieuws/herinrichting-ecuplein-2019-1.html

Dit is nu teruggebracht tot één ontwerp. In de periode van 28 februari t/m 11 april kunnen bewoners en betrokkenen reageren op dit ontwerp via het digitale inspraakformulier op www.amsterdam.nl/pleinenaker

Onderstaand het ontwerp. Voor een totaaloverzicht klik op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/voorlopig-ontwerp/? en vervolgens op Download:  Het Voorlopig Ontwerp Ecuplein (PDF, 12 MB).


Zie ook: https://westersite.nl/nieuws/ontwerp-ecuplein.html

Wat is jouw mening over het ontwerp?

Je kunt dit aangeven in de poll op Facebook: https://www.facebook.com/groups/deAker/