Achtergrond


De wijkwebsite maakt contact tussen bewoners en organisaties in Amsterdam Nieuw-West een stuk makkelijker. Hierdoor is het leuker en eenvoudiger om samen te werken aan een prettige, fijne, veilige en gezonde buurt. Een buurt om in te leven, wonen en te werken. Dat gaat niet vanzelf! Dit kan alleen maar als bewoners en organisaties uit de buurt meedoen.  Op de Westersite kun je als bewoner, professional of bedrijf jezelf tonen en informatie delen met de buurt. Stimuleer ook je buren om mee te doen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Amsterdam Nieuw-West is een heel divers stadsdeel. Qua inwoners, maar ook als je kijkt naar de verschillende (deel)wijken. Met de Sloterplas, véél groen, de Meervaart, ruime woningen, Winkelcentrum Osdorp en veel faciliteiten op het gebied van sport, winkelen en horeca.

Groot-stedelijk heeft ook een keerzijde. Minder sociale controle, mensen die in eenzaamheid vervallen en overlast. Maar vooral ook onwetendheid over hetgeen er plaatsvindt in jouw buurt. In tijden van crisis wordt deze keerzijde nog sterker zichtbaar.

Ben je, als bewoner van Nieuw-West, bereid om anderen in de wijk een handje te helpen? Een oogje in het zeil te houden bij afwezigheid van jouw buren? Een praatje aan te knopen om het buurt gevoel te versterken? Of de buurt schoon en netjes te houden door afval op te ruimen. Meld je nú aan op deze site. 

Heb je, als bewoner van Nieuw-West, hulp nodig dan kun je dit op de Westersite aangeven. Durf te vragen om hulp. Bij een boodschap, bij het kunnen werken met de computer, als oppas voor jouw huisdier. We zijn er als mens en als buurt voor elkaar.

De Westersite is een facilitaire website. Vooral bedoeld om te inspireren en om de interactiviteit binnen de buurt te versterken. Hier ligt een duidelijke rol voor de bewoners, de instellingen en de lokale bedrijven. Jullie bepalen de inhoud en de gebruiksmogelijkheden! De functionaliteiten van de Westersite worden daarop aangepast.