Aanmelden


 

Alle informatie op de Buurtwebsite is gratis en vrij opvraagbaar voor alle wijkbewoners van Amsterdam Nieuw-West. Kijk hier welke informatie je hier allemaal kunt vinden. Wil je zelf informatie toevoegen op de wijkwebsite? Bijvoorbeeld een advertentie op het prikbord of een evenement van je organisatie in de wijkagenda? Ook dit is gratis, maar we willen graag dat je je eerst aanmeldt, dit doe je hier