Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Opschoonmanifestatie De Schone Aker een groot succes!Op zaterdag 23 maart was er een grote schoonmaakmanifestatie om De Aker van zwerfafval te ontdoen. De bewoners van De Aker hebben in grote getale gereageerd op de oproep op onder andere de Westersite. In de ochtend verzamelden zich meer dan 100 betrokken bewoners op het Ecuplein om deel te nemen aan de manifestatie.

De manifestatie was perfect georganiseerd door de initiatiefgroep onder leiding van Ronald Driessen. De gemeente zorgde voor koffie/thee met wat lekkers. Winkelcentrum De Dukaat had voor iedere deelnemer een waardebon van 10 Euro om te besteden bij één van de winkeliers in De Dukaat. Na afloop konden de deelnemers de prikker en vuilniszakhouder mee naar huis meenemen om in het vervolg de Aker struktureel schoon te kunnen houden.

Zwerfafval is een grote bron van ergernis. Met de opschoonmanifestatie bleek des te meer hoe met de bundeling van krachten van betrokken buurtbewoners iets fantastisch te weeg kan worden gebracht om de buurt te verbeteren.

Onderstaand een impressie van het verloop:

Rond 10.30 stroomde het plein al snel. Vrijwel idereen kwam met de fiets

Een gezellige drukte met de 'schoonmakers' van De Aker

De planning wordt door Ronald Driessen toegelicht

Ook Sarah Biddle van de Stadsdeelcommissie was present

Ook degenen die minder goed ter been waren deden mee

En ook deelnemers vanuit Italië

Ook de trambanen werden schoongemaakt

Overzichtsfoto 

Het verzamelde zwerfafval

De gemeente zorgde voor de versnaperingen en de benodigde materialen zoals hesjes en grijpers en vuilniszakken.

Lees alles over De Schone Aker op: https://westersite.nl/groep/de-aker-schoon