Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Ontwerp EcupleinTijdens een bijeenkomst in De Horizon op 27 februari j.l. is het ontwerp van de herinrichting van het Ecuplein gepresenteerd. 

In eerste instantie waren er 3 alternatieve ontwerpen Zie: https://westersite.nl/nieuws/herinrichting-ecuplein-2019-1.html

Dit is nu teruggebracht tot één ontwerp. In de periode van 28 februari t/m 11 april kunnen betrokkenen reageren op dit ontwerp via het digitale inspraakformulier op www.amsterdam.nl/pleinenaker

Onderstaand het ontwerp. Voor een totaaloverzicht klik op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/voorlopig-ontwerp/? en op het pdf van het ontwerp.

Zie ook: https://westersite.nl/nieuws/ontwerp-ecuplein.html