Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Onbewust bekwaam?Ben jij of ken jij die buur die het straatje schoon houdt? Doe je dan gemakshalve ook nog een rondje in de omgeving van de container? Gooi je ook regelmatig het zwerfvuil weg dat je tegenkomt?

Goed bezig! Je bent onbewust bekwaam, meld je aan als adoptant van een afvalcontainer. Hiermee zorg je ervoor dat de gemeente ook kan doorpakken met het schoonhouden onze wijk. De Schone Aker maken wij samen.

Als containeradoptant krijg je: 

  • de beschikking over o.a. vuilniszakken, een bezem, een paar handschoenen, de sleutel van de container en een papierprikker of een vuilknijper.
  • een speciaal telefoonnummer waar je meldingen kunt doen, deze meldingen worden met voorrang behandeld.
  • bijeenkomsten met andere adoptanten van een container.
  • extra ondersteuning bij bewonersinitiatieven om jouw buurt schoon te maken.


Meld je aan, stuur een mail naar adopteereenafvalbak.sdnw@amsterdam.nl

De Schone Aker maken wij samen!