Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Meld u aan voor 'De Schone Aker'Ronald Driessen (bewoner van De Aker): 

'Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen in De Aker


Ronald Driessen zet zich in om dit probleem aan tepakken. Hij werkt aan een voorstel samen met bewoners, winkeliers,ondernemers, scholen en lokaleoverheden om praktische, haalbaremaatregelen te bedenken om De Akerstructureel schoner te krijgen. Denk aaneen extra schoonmaakbeurt vankwetsbare plekken, het adopteren vaneen straat door bewoners of hetplaatsen van een extra vuilcontainerdoor de gemeente. Deze afspraken wilhij de eerste helft van 2019 – samen metalle partijen – vastleggen in het‘Convenant Schone Aker’. 

Hoe kunt u meewerken aan een Schone Aker:

1. Neem deel aan de schoonmaakmanifestatie op zaterdag 23 maart 2019

Kijk hier voor degenen die zich reeds hebben aangemeld

2. Word lid van de buurtgroep: De Schone Aker op de Westersite. 

U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Kijk hier voor degenen die zich reeds hebben aangemeld