Valutaboulevard 39


Bewoners: 

Valutaboulevard 39A : Erdogan / Umucu

Valutaboulevard 39B : BBBB

Valutaboulevard 39C : P. Parante

Valutaboulevard 39D : Bulut

Beheerder: 

onbekend

Eigenaar: 

De heer Raju Verna / Mevrouw Renu Verna

Pond Sterlinglaan 40, 1060 RS  Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------------

De woning is bouwkundig gesplitst in 4 deelwoningen (Valutaboulevard 39 A t/m D). Deze deelwoningen wonen verhuurd aan expats en arbeidsmigranten 

--------------------------------------------------------------------------------------

De woning is bouwkundig gesplitst in 4 deelwoningen (Valutaboulevard 39 A t/m D). 

--------------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het vormen van een woonruimte naar meerdere woonruimten Valutaboulevard 39

Stadsdeel Nieuw-West - 19 januari 2021

Valutaboulevard 39, 1060RX, verleend voor het vormen van één zelfstandige woonruimte naar vier zelfstandige woonruimten, verzonden op 13-01-2021. Dossiernummer: Z/20/1850256.

Url bekendmaking

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2021/week-3/besluiten/besluit-vormen/

--------------------------------------------------------------------------------------