Waarom deze bewonersgroep?


Het doel van de bewonersgroep is:

Tegengaan van verkamering/splitsen van woningen

De gemeente heeft éénzijdig, zonder overleg of het informeren van de huidige eigenaren/bewoners besloten om vergunningen af te geven om woningen aan de Valutaboulevard te laten verkameren en te laten splitsen door beleggers met het doel (kleine) woonruimten te verhuren.

De huidige eigenaren/bewoners zijn hier fel tegen gekant. De woningen aan de Valutaboulevard zijn koopwoningen met als doel zelfbewoning door de eigenaren/bewoners.

Het doel van de bewonersgroep is:

* Het karakter/DNA als straat met koopwoningen bestemd voor zelfbewoning door eigenaars/bewoners in stand houden 

* de parkeerquote is 1,2 parkeerplaatsen per woning/ huishouden. Na splitsing van een woning zijn er vier huishoudens in een woning en wordt door splitsing de parkeerquote potentieel verlaagt naar 0,3 parkeerplaatsen per woning/huishouden

* Het tegengaan van (geluids)overlast als gevolg van het verkameren en splitsen van woningen

* Samen optreden tegen de vastgoedhandelaren die onze woningen/buurt als verdienmodel gebruiken om veel geld mee te kunnen verdienen.

Leefbaarheid

* Zorgdragen voor een veilige, sociale en leefbare straat/buurt

* Elkaar helpen (burenhulp) bij problemen of calamiteiten

* Elkaars vrijheid en privacy respecteren, zolang dit niet ten koste gaat van de vrijheid en privacy van jezelf of die van anderen

* Elkaar persoonlijk of via deze groep op de hoogte houden van ontwikkelingen in de straat/buurt

* Verdachte situaties signaleren via 112 (spoed), via 0900-8844 (geen directe spoed) en via de What'sApp (burenhulp) aan elkaar doorgeven

Hoe gaan we dit bewerkstelligen? 

* Wij zorgen voor een schone, nette en verzorgde straat. Geen hondenpoep of afval op straat of op het groenen middenstuk! Geen afval buiten de afvalcontainers. 

* Als eigenaren/bewoners ondersteunen we het, met de gemeente en andere participanten, afgesloten convenant: De Schone Aker.

* Bij een verbouwing, feestje of evenement, wat mogelijk overlast kan veroorzaken, wordt dit persoonlijk of via de WhatsApp aan de buren of bewoners doorgegeven

Wat kunnen we nog meer voor elkaar doen?

* Gezamenlijk een schilder inhuren om de huizen te verven

* Zorgdragen voor een (inbraak)veilige buurt

* Ladders, gereedschap e.d. aan elkaar beschikbaar stellen (deeleconomie)

* Bruikbare spullen die over zijn kunnen we persoonlijk of via deze groep aanbieden (circulaire, duurzame buurt)