Géén verdere verkamering en splitsing!


De Valutaboulevard is ontwikkeld als straat in de De Aker met gezinswoningen voor zelfbewoning door eigenaar/bewoners.

De bestemming van de straat (bron: Brochure Valutaboulevard)

Per woning is er gemiddeld 1 parkeerplaats (een parkeerquote van 1,2). Door splitsing van woningen in 4 appartementen of 6 kamers per woning wordt het aantal parkeerplaatsen sterk beperkt.

Een woning is niet om aan te verdienen, maar om zelf in te wonen. Een eigenaar/bewoners zorgt goed voor de woning en gaat met respect om met de buurt. Beleggers gaan alleen voor het grote geld.

Verpaupering door verkamering (bron foto: Google)

De gemeente heeft op oligarchische wijze de straat/wijk opgelegd dat 25% van een straat/woonblok door beleggers mag worden verkamerd. In 2020 heeft de gemeente de beleggers toegstaan om, in onder andere het stadsdeel Nieuw-West, woningen ongelimiteerd te mogen splitsen. Adviezen van de SDC (StadsDeelCommissie) heeft de gemeente, onbeargumenteerd, ter kennisgeving naast zich neergelegd. De (eerste) eigenaren/bewoners zijn op géén enkele wijze geïnformeerd óf in het besluitvormigsproces betrokken. 

Vrijwel alle woningen die vanaf 2020 zijn vrijgekomen zijn opgekocht door beleggers om lucratief te kunnen verhuren aan expats en tijdelijke arbeidskrachten. 

Het is volstrekt onacceptabel dat de straat/wijk wordt vernield doordat de straat/wijk een verdienmodel is geworden voor beleggers. 

Lopende aanvragen:

Let op: bezwaren moeten binnen 6 weken worden ingediend!

----------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 17

----------------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het vormen van een woonruimte naar meerdere woonruimten Valutaboulevard 17

Stadsdeel Nieuw-West - 27 januari 2021

Valutaboulevard 17, 1060RX, verleend voor het vormen van één zelfstandige woonruimte naar vier zelfstandige woonruimten, verzonden op 22-01-2021. Dossiernummer: Z/201851705.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 23

----------------------------------------------------------------------------------------

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Valutaboulevard 23 1060RX Amsterdam

Valutaboulevard 23 1060RX Amsterdam Verleend voor het bouwkundig splitsen van één zelfstandige woonruimte naar vier zelfstandige woonruimten, OLO 5531503, verzonden op 05-01-2021. Dossiernummer Z2020-NW006380.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 39

--------------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het vormen van een woonruimte naar meerdere woonruimten Valutaboulevard 39

Stadsdeel Nieuw-West - 19 januari 2021

Valutaboulevard 39, 1060RX, verleend voor het vormen van één zelfstandige woonruimte naar vier zelfstandige woonruimten, verzonden op 13-01-2021. Dossiernummer: Z/20/1850256.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 40 (Pond Sterlinglaan)

--------------------------------------------------------------------------------------

Besluit woningvormingsvergunning Pond Sterlinglaan 40

Stadsdeel Nieuw-West - 30 maart 2021

Pond Sterlinglaan 40, 1060RS, verleend voor het vormen van drie zelfstandige woonruimten uit één zelfstandige woonruimte, verzonden op 26-03-2021. Dossiernummer: Z/21/1852792.

--------------------------------------------------------------------------------------