Valutaboulevard 35


Bewoners: 

Valutaboulevard 35A : Casi / Schiavione

Valutaboulevard 35B : Omar en Mirabelle 

Valutaboulevard 35C : Dorila / Alexandre

Valutaboulevard 35D : Paulina / Wessel

Beheerder: 

onbekend

Eigenaar: 

De heer Raju Verna / Mevrouw Renu Verna

Pond Sterlinglaan 40, 1060 RS  Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------------

De woning is bouwkundig gesplitst  van vier zelfstandige woonruimten uit één zelfstandige woonruimte  (Valutaboulevard 35 A t/m D). 

--------------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte Valutaboulevard 35

Stadsdeel Nieuw-West - 5 februari 2020

Valutaboulevard 35, 1060RX, verleend voor het vormen van vier zelfstandige woonruimten uit één zelfstandige woonruimte onder de in dit besluit gestelde voorschriften en voorwaarden, verzonden op 4 februari 2020, dossiernummer NW19-09677.

--------------------------------------------------------------------------------------