Valutaboulevard 17


Bewoners: onbekend / onbewoond

Eigenaar: De heer Sukhdev Grewal en Mevrouw Naginder Pal, Fortius 3, 2134 DK  HOOFDDORP 

Eigenaar heeft vergunning aangevraagd voor omzetting van woning met zes onzelfstandige kamers naar vier zelfstandige woonruimten

----------------------------------------------------------------------------------------

Bezwaarschriften

https://westersite.nl/pagina/eigenaren-bewoners-valutaboulevard

----------------------------------------------------------------------------------------

Documenten bij aanvraag: 

https://westersite.nl/pagina/eigenaren-bewoners-valutaboulevard

----------------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het vormen van een woonruimte naar meerdere woonruimten Valutaboulevard 17

Stadsdeel Nieuw-West - 27 januari 2021

Valutaboulevard 17, 1060RX, verleend voor het vormen van één zelfstandige woonruimte naar vier zelfstandige woonruimten, verzonden op 22-01-2021. Dossiernummer: Z/201851705.

-----------------------------------------------------------------------------------

Aanvraag omgevingsvergunning Valutaboulevard 17 1060RX Amsterdam

Valutaboulevard 17 1060RX Amsterdam Aanvraag voor het bouwkundig splitsen van de woning van één zelfstandige woonruimte in vier zelfstandige woonruimten, OLO 5531839, ontvangen op 19-10-2020. 

Dossiernummer Z2020-NW006392;

-----------------------------------------------------------------------------------

Besluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Valutaboulevard 17

Stadsdeel Nieuw-West - 12 april 2019

Valutaboulevard 17, 1060RX, verleend voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar zes onzelfstandige woonruimten, verzonden op 10 april 2019, dossiernummer NW19-04977.

----------------------------------------------------------------------------------------