Convenant De Schone Aker


Buurtonderzoek door gemeente Amsterdam laat zien dat zwerfvuil een van de grote ergernissen is onder bewoners in De Aker. Op initiatief van enkele bewoners wordt toegewerkt naar een Convenant Schone Aker.  

Bewoners, winkeliers, ondernemers, scholen en lokale overheden maken daarbij met elkaar afspraken over praktische, haalbare maatregelen om de wijk schoon te maken en te houden. Denk aan bewoners die prikacties organiseren, winkeliers die de stoep voor hun winkel schoonmaken en gemeente Amsterdam die meer afvalbaken plaatst.

In december 2018 heeft de Kick-off Schone Aker plaatsgevonden. Zo’n beetje alle partijen namen deel: 

  • winkelcentrum De Dukaat, 
  • scholen, 
  • gemeente Amsterdam, 
  • de bewoners 
  • bedrijven als Shell Zwart, McDonalds en Tuincentrum Osdorp. 

Alle deelnemers onderkennen het gezamenlijke belang van een schone wijk zonder zwerfafval. Zij staan positief om maatregelen vast te leggen in een Convenant Schone Aker.

In de loop van 2019 wordt het Convenant Schone Aker verder uitgewerkt. De eerste afspraken zijn gemaakt.

Contact en vragen:

Ronald Driessen

06 245 43 142