Convenant


In het convenant komen de betrokken partijen overeen om de handen bij elkaar te steken om een probleem te willen oplossen. 

Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking.