Verkamering zorgt voor veel overlast voor de bewoners. De gemeente maakt de volstrekt verkeerde afweging. Dit moet zo snel mogelijk stoppen! Prachtige gezinswoningen in met name De Aker en Nieuw-Sloten worden volledig gestrip...
Lees meer
Ecuplein 1
1060RN Amsterdam

Berichten