Bewoners weten wat goed is voor hun buurt en wat beter kan. Daarom stelt stadsdeel Nieuw-West elk jaar een buurtbudget beschikbaar. Iedereen kan voor elke buurt plannen insturen. Daarna kiezen bewoners de beste plannen voor h...
Lees meer

Berichten