Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Cursus Blind typen KinderenUw kind leert vlot en goed blind typen met 10 vingers op snelheid. De cursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten. De laatste les is het examen.

Het cursusgeld bedraagt € 95,00 incl. lesmateriaal, examen en diploma.

www.detypedocente.nl of 0683320509

Deel dit bericht!