Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
11 juni 2018

Wegwerkzaamheden in Nieuw-West

Er zijn veel wegwerkzaamheden in Nieuw-West! Door de (her)inrichting van de Westtangent (bus 69) zijn er deze zomer veel wegwerkzaamheden. Dit geeft veel files met name bij het samenvallen met evenementen. 

Het betreft vooralsnog de volgende knelpunten:

1. Slotermeer (herinrichting rotonde)

Om de komst van de nieuwe bus 69, Westtangent, mogelijk te maken, zijn er flinke aanpassingen in de openbare ruimte nodig. De werkzaamheden binnen Slotermeer, tussen de Burgemeester De Vlugtlaan en de President Allendelaan, vinden in twee fasen plaats. De totale planning loopt van 5 februari tot eind juli 2018.

Tijdens de werkzaamheden is de afslag vanuit Osdorp naar de President Allendelaan afgesloten. Hierdoor ontstaan, met name tijdens de spits, flinke files rond Meer en Vaart / Osdorpplein.

Start werkzaamheden: 5 februari

Einde werkzaamheden: eind juli

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/wegwerkzaamheden-bus/werkzaamheden/

2. Rotonde Anderlechtlaan en Sloterwegrotonde in Nieuw-Sloten

De werkzaamheden duren van juni tot en met oktober. In de basisschoolvakantie worden de grootste werkzaamheden verricht. Hierdoor is de rotonde aan de Sloterweg zes weken compleet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De grootste gevolgen voor de bereikbaarheid zijn tijdens de schoolvakantie van 23 juli tot en met 2 september. Alle wegen rondom de rotonde Sloterweg worden dan afgezet.

Start werkzaamheden: 23 juli

Einde werkzaamheden: 2 september

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/wegwerkzaamheden-bus/anderlecht-sloterweg/

3. Ingrijpende werkzaamheden Meer en Vaart en omgeving

De werkzaamheden duren van juni 2018 tot en met mei 2019. 

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/westtangent

4. Herinrichting Winkelcentrum Osdorp

Door de bouwwerkzaamhedenen en het gedeeltelijk afsluiten van het Osdorpplein thv het Stadsdeelkantoor kan er rondom het Osdorpplein/Tussenmeer oponthoud ontstaan.

De Planning:

2017

 • Start vernieuwing en uitbreiding Dirk van den Broek blok
 • Afronding omleggen keerlus noodspoor, kabels en leidingen
 • Start nieuwbouw 30 eengezinswoningen en 14 appartementen SuHa-buurt
 • Sloop woningen en winkels westzijde Osdorpplein

2018

 • Start nieuwbouw 429 woningen young professionals en detailhandel
 • Start nieuwbouw 242 woningen aan de Suchtelen van de Haarestraat
 • Start nieuwbouw 171 woningen westzijde Osdorpplein

2019

 • Afronding vernieuwing Zuidwestoever en Landtong (opening 2 horecalocaties)
 • Start herontwikkeling Fly Inn met 36 woningen, detailhandel en horeca
 • Start nieuwbouw stadsloket, 15 woningen en detailhandel
 • Nieuwbouw 33 woningen zuidzijde Osdorpplein


Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/centrum-nieuw-west/

Zie ook: https://westersite.nl/nieuws/wat-is-het-voordeel-van-de-westtanget-voor-de-aker.html