Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
18 januari 2016

Wat is het voordeel van de Westtangent voor De Aker?

De nieuwe snelbuslijn met de naam 'Westtangent' moet gaan rijden tussen Station Sloterdijk en (Station) Schiphol Plaza. De aanlegkosten voor de nieuwe buslijn  zijn begroot op 23 miljoen.

Het voordeel is een betere doorstroming van busreizigers door Nieuw-West door middel van rechtgetrokken route met minder oponthoud door minder haltes en de aanleg van speciale busbanen. Bovendien worden enkele tram-bushaltes grondig aangepakt. 

Wat is het voordeel van de nieuwe buslijn voor de bewoners van De Aker?

Van De Aker naar Schiphol was er een goede buslijn (Connexxion bus 192). In ca. 20 minuten kon je reizen van/naar Schiphol.  De uitstaphalte was de Baden Powellweg. Vervolgens was het nog een klein stukje lopen naar het Ecuplein. Ook was het mogelijk om op hetzelfde perron over te stappen op tram 1. Deze buslijn is, om onduidelijke redenen, sinds december 2015 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is GVB-bus 69 gekomen. De reistijd naar Schiphol is hierdoor voor bewoners van De Aker met ruim 10 minuten toegenomen. Het betreft echter wel een meer frequente buslijn. Reizigers vanuit/naar De Aker moeten nu een overstap maken op/bij de halte Meer en Vaart van bus 69 naar Tram 1. 

Met de Westtangent vervalt de halte Meer en Vaart. Kennelijk komt er wel een betere overstapmogelijkheid aan de Louis Davidstraat. Vanuit hier kunnen reizigers voor De Aker overstappen op tram 1. Ook in dit geval is de reistijd langer in vergelijking met een directe bus naar de Aker zoals voorheen met bus 192. 

Aangegeven wordt dat het grote voordeel van de nieuwe buslijn een tijdwinst van 10 minuten kan opleveren voor degenen die met de bus van station Sloterdijk naar station Schiphol reizen. Zou het dan niet handiger zijn dat reizigers die dit traject willen reizen, dit met de trein doen in plaats van met de snelbus. De trein heeft slechts 2 haltes en is 3x zo snel als de beoogde Westtangent.

Een vergelijking

Met de trein van Schiphol naar Station Sloterdijk (10 minuten)

Vervoerder: NS (trein)

Vertrek:        20:40 Station Schiphol Airport Spoor 3
Aankomst:   20:50 Station Amsterdam Sloterdijk Spoor 9

Met de bus van Schiphol naar Station Sloterdijk (39 minuten)

Vervoeder: GVB (bus 69 / Westtangent) 

Vervoerder: GVB (stadsbus)
Vertrek:        20:08 Bushalte Airport/Plaza, Schiphol
Aankomst:   20:47 Bus-/tramhalte Station Sloterdijk, Amsterdam

Met de Westtangent kan de reistijd van Schiphol naar station Sloterdrijk naar het schijnt met 10 minuten worden verkort. In plaats van de huidige 39 minuten kunnen reizigers straks in 29 minuten op de plaats van bestemming zijn. Dit is echter nog altijd 19 minuten langer in vergelijking met de trein. Met de Westtangent ga je over het traject dus 3x (!) zo lang doen in vergelijking met de trein.

De 10 minuten tijdswinst voor de snelbus wordt gerealiseerd doordat er weinig haltes zijn (in totaal 8 volgens het stadsdeel). Het gevolg is dat veel bewoners eerst een behoorlijk stuk moeten gaan lopen of fietsen om op de bus te kunnen stappen. De verwachting is dat er op de Anderlechtlaan in Nieuw-Sloten met name in de spits meer files zullen ontstaan.  Er wordt 23 miljoen uitgegeven en de bereikbaarheid voor de bewoners in de Aker en Nieuw-Sloten wordt verslechterd in plaats van verbeterd.

Voor wie is de snelle buslijn nu eigenlijk bedoeld? De tijdwinst voor reizigers naar Station Sloterdijk kan niet de werkelijke reden zijn. De bewoners van Nieuw-West hebben er niet direct baat bij. Toch zijn het de bewoners die het project ook moeten gaan (mee)betalen. De Meervaart hoopt meer congressen te kunnen aantrekken als er een directe buslijn is vanaf Schiphol naar de halte bij de Meervaart. In Nieuw-West zijn jaarlijks 300 evenementen. Veel van de bezoekers zullen, naar het schijnt, met de snelbus naar de evenementen toe komen. Is het dan niet handiger om bij een congres of evenement een shuttle van/naar Schiphol in te schakelen? Dit is veel sneller, exclusiever en goedkoper. 

Er is in Nieuw-West veel weerstand tegen de nieuwe buslijn. In Nieuw-Sloten verdwijnt een groenstrook en is men bang voor verkeersveiligheid doorat de snelle bus pal langs enkele basisscholen gaat rijden. Ook binnen de politiek zelf is er veel verzet tegen de komst van de nieuwe buslijn. 

Als er dan toch geld beschikbaar is, zijn er dan niet meer  structurele verbeteringen binnen  het OV mogelijk. Bijvoorbeeld het doortrekken van tram 2 via het transferium bij McDonalds en het doortrekken van tramlijn 1 via de Sloterweg naar Schiphol. Het doortrekken van de tram(s) is een structurele verbetering om de bereikbaarheid van Schiphol van/naar Nieuw-West en het Centrum ingrijpend te verbeteren.

Of zorg in ieder geval dat elke straat/buurt in Nieuw-West goed bereikbaar is en dat er binnen een straal van x meter een bushalte aanwezig moet zijn, waarbij de frequentie wordt aangepast aan de vervoersvraag door de reizigers. Bereikbaarheid is bepalend voor de leefbaarheid en is in dit opzicht van meer belang dan korte termijn rendement. 

Of de aanleg van een 'fietssnelweg' van Schiphol via Badhoevedorp, de Aker, Nieuw-West naar het Vondelpark en het Centrum. 

Als het het gaat om de bereikbaarheid van Schiphol van/naar Nieuw-West is de beoogde Westtangent helaas een paar druppels op een gloeiende plaat. Voor veel Nieuw-Westers is het een verslechtering. 

Nieuw-West heeft het grote voordeel dat het stadsdeel dicht bij Schiphol is gevestigd. Dit biedt volop kansen en mogelijkheden voor Nieuw-West. Een goede infrastructuur is hierbij een absolute vereiste! Het is nu gemakkelijker om vanuit Rotterdam CS naar Schiphol te reizen dan vanuit het dichtbij gelegen Ecuplein in de Aker.

Conclusie

Het lijkt er sterk op dat de Westtangent een prestigeproject is van regionale en lokale bestuurders, waarbij de bewoners op het verkeerde been worden gezet. Het zou gaan om tijdwinst voor reizigers van en naar Schiphol. De beeldvorming is echter niet volledig, niet helder en niet correct. Het blijkt dat het vooral gaat om reizigers vanuit de provincie gemakkelijker naar Nieuw-West te kunnen vervoeren. Dit kan echter weer leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt in Nieuw-West. Met de behoeften van de OV-reizigers in Nieuw-West zelf wordt geen rekening gehouden. 

Het is een zeer slechte zaak dat op voorhand al buslijnen zijn opgeheven c.q. dienstregelingen ingrijpend zijn gewijzigd zoals bus 21 en bus 192. Het gevolg is dat de Westtangent een ernstige verschraling van het OV-aanbod in Nieuw West gaat inhouden. Je kunt je afvragen wat de echte reden is om de Westtangent te willen doorzetten. De regionale en lokale bestuurders zouden hier volledige openheid van zaken moeten geven.

Op basis van de huidige plannen heeft de Westtangent, qua mobiliteit, geen toegevoegde waarde voor de bewoners van Nieuw-West. Het enige voordeel lijkt de verbeterde bus-/tramhalte bij Plein 40-45 en de aanleg van een gecombineerde tram-/busbaan bij Meer en Vaart. 

Wat vindt u? Is de Westtangent in Amsterdam Nieuw-West noodzakelijk om de bereikbaarheid van Nieuw-West ten opzichte van Schiphol te verbeteren, is het een prestigeproject, is het verspilzucht of ... ? 

 

Er heeft een inspraakprocedure gelopen (t/m 20 januari). De resultaten hiervan komen binnenkort beschikbaar.

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten-0/westtangent/

Zie ook: https://www.westersite.nl/nieuws/hou-nieuw-west-groen-en-bereikbaar.html

Zie ook: https://www.westersite.nl/nieuws/de-bereikbaarheid-van-schiphol.html