Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Voorstel Fietsbrug Zwarte Pad

 • 10 reacties

Voorstel Fietsbrug De Aker

Vergadering stadsdeelcommissie (SDC) 14 januari 2020

Onderstaand het voorstel aan de stadsdeelcommissie (SDC)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van de stadsdeelcommissie (SDC),

U heeft zich bereid verklaard om via de stadsdeelcommissie de bewoners in Amsterdam Nieuw-West te vertegenwoordigen bij de gemeente Amsterdam (via DB aan B&W). 

Ik wil u vragen om een vrijblijvend dringend advies uit te brengen aan de gemeente Amsterdam om een fietsbrug te realiseren tussen Amsterdam De Aker en Badhoevedorp.

De belangrijkste redenen voor de fietsbrug zijn de veiligheid, het gemak en de tijdwinst. Een aantrekkelijke fietsroute van De Aker naar Badhoevedorp v.v. is een goed alternatief voor korte afstand mobiliteit, wat nu vaak met de auto wordt afgelegd.

De huidige route via de Sloterbrug is voor fietsers uitermate onveilig. Bij de Sloterburg komen zes wegen tezamen op de éénrichtingsbaan voor auto's over de Sloterbrug. Als fietser ben je aan je lot overgeleverd. In Badhoevedorp volgt de drukke doorgaande Burgemeester Amersfoordtlaan.

Met de fietsbrug verbeteren we 

 • de veiligheid (een rustige route met vrijwel geen hinder van autoverkeer) 
 • het gemak (op de fiets doe je milieuvriendelijk even gemakkelijk een boodschap, ga je naar je werk of school of ga je in de buurt sporten 
 • de tijdwinst (vanuit De Aker ben je dan met de fiets in 5-10 minuten in Badhoevedorp)

En het is natuurlijk een leuke route die onderdeel is van de fietsverbinding tussen Schiphol en Amsterdam. Dit kan bijdragen aan de beperking van het autoverkeer binnen Amsterdam en het bevorderen van het gebruik van de fiets.  

Een ander belangrijk voordeel is een betere doorstroom van de auto's (minder stikstof en meer veiligheid) bij de Sloterbrug.

Voor een fietsbrug De Aker zijn er drie alternatieven:

1. Bij de Sloterbrug

Dit is de huidige, zeer gevaarlijke en drukke Sloterbrug. Zes wegen komen tezamen op de éénrichtingsbaan voor auto's over de Sloterbrug. Als fietser ben je aan je lot overgeleverd. In Badhoevedorp volgt de Burgemeester Amersfoordtlaan als zeer drukke weg zonder separate fietspaden. 

2. Bij het Zwarte Pad / de Zuiderakerweg

Dit is de meest logische plek voor een fietsbrug/fietspad. Er onstaat een leuke, directe route tussen De Aker en Badhoevedorp v.v.  Deze optie wordt in dit voorstel uitgewerkt.

3.  Bij Theehuis De Akermolen

Dit is een alternatieve optie. Als fietser moet je dan een omweg maken om vanuit De Aker naar Badhoevedorp of Schiphol te kunnen gaan. Onderstaand een plaatje van de Routeplanner van de Fietsersbond gebaseerd op een werkend pontje bij Theehuis De Akermolen (het pontje is vrijwel inactief).


Ter referentie: Fietsbrug Zwanenburg

Als voorbeeld hanteren we de fietsbrug bij Zwanenburg. Deze kan in feite 1-op-1 worden nagebouwd. Onderstaand de informatie en enkele foto's:

Voor uitgebreid informatie over de Fietsbrug Zwanenburg zie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsbrug_Zwanenburg

De kosten van een dergelijke fietsbrug werden in 2008 begroot op 1,1 miljoen Euro. De kostenverdeling was als volgt: Het Rijk (50%), de provincie Noord-Holland (30%) en Stadsdeel Osdorp/Haarlemmermeer (beide 10%). 

De kostenverdeling zou ook kunnen gelden voor Fietsbrug De Aker. De kosten voor de gemeente Amsterdam zouden dan op basis van een bijdrage van 10% rond de 100k tot 150K uitkomen.

Overigens geeft de vermelding op de brug aan dat de brug mede is gefinancierd vanuit Europese middelen. Vanuit de Europese Commissie is men voorstander om de fietsinfrastruktuur sterk te verbeteren. 

Fietsburg Zwanenburg

Foto 1: Overzichtsfoto Fietsbrug Zwanenburg

Foto 2: Gefinancierd met steun van de Europese Commissie

Foto 3: De ingang vanuit Osdorp naar Zwanenburg

Foto 4: Een veilige uitgang naar de Lijnderdijk/Akerdijk

De fietsbrug vormt een onderdeel van een fietsroute tussen Amsterdam en de kust. Tevens hoopte men dat de brug een veilige route zou worden voor kinderen uit Osdorp die in Zwanenbrug naar school gaan. Aan weerszijden van de brug staat remmingswerk (Bron: Wikipedia)

Fietsbrug De Aker

De Fietsbrug is onderdeeel van de verbinding tussen Amsterdam-Centrum, het Vondelpark, Amsterdam Nieuw-West, Badhoevedorp en Schiphol.

De route gaat vanuit Schiphol via de Sloterweg naar Badhoevedorp. Vervolgens via de Fietsbrug De Aker naar de Pieter Calandlaan (thv Tuincentrum Osdorp). Via de Pieter Calandlaan of Plesmanlaan kom je als fietser dan uit bij het Vondelpark. Met de fietsbrug bij De Aker een route van rond de 30-40 minuten.  

De locatie voor Fietsbrug De Aker (Zwarte Pad / Sloterweg)

Foto 5: Satellietfoto locatie (Bron: Google)

Foto 6: Een open plek met ruimte voor de Fietsbrug

Foto 7: En aan de overkant de steiger thv de Akerdijk/Sloterweg

De Stem van Amsterdam Nieuw-West

469 buurtbewoners hebben bij de Stem van Nieuw-West vóór de fietsbrug gestemd. Er zijn echter ook tegenstemmers geweest. Met name ziet men problemen als gemotoriseerd verkeer, zoals scooters, ook gebruik gaan maken van de fietsbrug. Via Facebook hebben ook nog eens ruim 200 buurtbewoners aangegeven het voorstel voor de fietsbrug te ondersteunen.

Problemen met gemotoriseerd verkeer is te voorkomen door gemotoriseerd verkeer via het ecologische Zwarte Pad te ontmoedigen. Het Zwarte Pad kan gedeeltelijk alleen toegankelijk worden gesteld voor voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer. 

Op de fietsbrug zullen voor de veiligheid tevens camera's worden geplaatst. 

Testimonials van enkele voorstemmers:

Argumenten voor

Gerrit Teters | 3 december 2019 01:21

Goed plan !! Zal voor fietsers zowel vanuit de Aker/Sloten en Badhoevedorp veel beter zijn.

Edwin Mooi | 3 december 2019 06:44

Goed idee. Veilig. Sluit beter aan op de toekomstige sport faciliteiten van Badhoevedorp

Ria Bune | 3 december 2019 11:30

Ik ben voor omdat de brug bij Sloten erg druk is om over te fietsen met alle auto’s!

Regina van Midde | 3 december 2019 17:07

Scheelt een hoop omrijden en dan hoef je niet langs de Sloterbrug.

Fa Fais | 3 december 2019 17:56

Je gebruikt sneller de fiets om over te steken. Faciliteiten/voorzieningen worden voor de aker en Badhoevedorp beter bereikbaar.

Chantal Spil | 3 december 2019 22:40

Gewoon goed idee; veilig en stimuleert fietsgebruik

Laurens Kramer | 9 december 2019 00:12

De bruggen bij Badhoeverdorp en Lijnden zijn duidelijk overbelast. Wie midden in de Aker of Badhoeverdorp woont, zal bij een reis naar de overkant door de langere afstand vaak de auto nemen. Dit zorgt voor extra luchtvervuiling, minder beweging voor de bewoners, een langere reistijd en extra opstoppingen bij de toch al drukke bruggen. Een fietsbrug is een eenvoudige oplossing voor dit alles.

Testimonials van enkele tegenstemmers:

Argumenten tegen

Jeroen Weijers | 3 december 2019 18:50

Nog een brug over de ringvaart binnen een afstand van ca 2,5 km is pure horizonvervuiling en onnodig. Ik maak op regelmatige basis zonder problemen gebruik van de brug bij Badhoevedorp en Lijnden. De rust en ruimte op en rondom het zwarte pad wordt met de komst van een derde brug ernstig verstoord. De plannen voor een nieuwe hogere brug bij Badhoevedorp geeft de nu al intensieve pleziervaart buiten het vaarseizoen eindelijk meer mogelijkheden. Hoe veilig is het in Badhoevedorp zonder fietspaden?

      Reactie:

      Laurens Kramer | 9 december 2019 00:22

      Het zwarte pad moet iemand juist helemaal af fietsen/brommeren als er geen       fietsbrug is bij de Aker Molen, 1,5 km naar een van de bruggen. Een fietsbrug        zal het Zwarte Pad dus juist ontlasten.

Sandra van Leeuwen | 3 december 2019 20:13

Binnenkort wordt de Sloterbrug vernieuwd, deze brug zal breder zijn en veiliger voor fietsers. Bovendien is de afstand tussen de Sloterbrug en de brug bij Lijnden dusdanig klein dat je nooit ver hoeft te fietsen om naar de overkant te komen. Met het argument dat er nog maar weinig beroepsvaart en pleziervaart is ben ik het niet eens.De zomerperiode is juist behoorlijk druk.Een extra brug is weer een opstopping die overlast geeft voor omwonenden qua geluidsoverlast en uitlaatgassen.

       Reactie:

       Laurens Kramer | 9 december 2019 00:19

       Het gaat hier om een fietsbrug, die juist voor meer fietsers en minder auto's           zal zorgen. Dus voor iedereen in Badhoevedorp en Osdorp zal het juist                 minder geluidsoverlast en uitlaatgassen gaan geven. Als je van de                         Badhoevese Bouwmaterialenhandel naar de Akermolen aan de overkant             wilt, dan moet je 3km omfietsen via 1 van de bruggen. Dat is niet weinig, dat         is een extra reistijd van 10 minuten op de fiets, wat voor velen (denk aan              slecht weer) een reden zal zijn de auto te pakken.

Josefien L | 3 december 2019 20:23

Langs het Zwarte pad loopt een ecologische zone. In deze zone is zelfs geen straatverlichting toegestaan. Ook wordt er bij gladheid en sneeuw niet gestrooid. Het is niet veilig om door dit gebied een toegenomen stroom aan scooters en fietsers te laten lopen.

beppie bosch | 5 december 2019 14:10

Op zich kan ik me er nog wel iets bij voorstellen, maar de Sloterweg in Badhoevedorp is soms al zo druk en er gebeuren best al wel wat ongelukken. De trend van de laatste tijd is op de stoep fietsen. ik ben al twee keer bijna aangereden door een fietser met noodvaart en gisteren werd bijna mijn hond plat gereden. En denk je dat er sorry gezegd wordt? nou echt niet. Wat valt er tegen die stoepfietsers te doen? Dus ik begrijp de behoefte, maar heb wel redenen om tegen te zijn als Bashievedorper

Robert Spakman | 5 december 2019 21:08

Er is al een goede brugverbinding via Badhoevedorp/Lijnden en Osdorp bij het tankstation, met goede fietspaden en voldoende verlichting. En aansluitejd op bestaande fietspaden in zowel Badhoevesorp als Osdorp de Aker. Verder, de Zuiderakerweg is een landelijke weg en is niet berekend op veel fietsverkeer oa tav verlichting. Daarnaast staat de brug op planning voor een grondige opknapbeurt en tevens veiliger maken. Kortom, opties genoeg om straks veilig tussen Badhoevedorp en Osdorp te fietsen.

Mevr Bakker | 16 december 2019 14:02

Nog een extra brug binnen een afstand van 3km is natuurlijk totaal overbodig. Helemaal nu de Sloterbrug binnenkort wordt vervangen door een nieuwe, veiligere brug. Liever zou ik dan een fietsersbrug zien vanaf de Nieuwemeerdijk naar het Amsterdamse bos.

Kijk voor meer informatie op:  

https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/plan/74

https://westersite.nl/berichten/fietsbrug-zwarte-pad 

https://westersite.nl/berichten/fietsbrug-bij-sloterbrug

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/26/minister-van-nieuwenhuizen-meer-europees-infrageld-voor-veiligheid-fietsers-en-voetgangers

https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?locations=l579273,l612734,n448843&speed=18&routetype=70&preferences=63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaand als bijlage de uitnodiging om deel te nemen aan het digitaal stembureau:

Wil je vanuit De Aker op fietsafstand snel, veilig, relaxed en milieuvriendelijk gebruik kunnen maken van:

 • Een (afhaal)chinees (Golden Village)
 • Yoga bij de Yogajuf
 • Een fijn restaurant met groot terras (De Houten Klaas)
 • Een dhz/ijzerwarenwinkel (van Beem)
 • Een winkelcentrum met onder andere de Blokker, broodjeszaak De Osdorper, bloemist Bert van Poelgeest, boekwinkel Jaspers, Spronk Groente en Fruit etc. 
 • Een wekelijkse versmarkt op woensdag
 • Op de fiets naar fitness (Back in Shape)
 • Of werk je op Schiphol en wil je sportief en fris aankomen op je werk?
 • Of wil je een keertje vliegtuigen gaan kijken op het Panoramaterras?
 • Of heb je een andere reden om gemakkelijk, snel, goedkoop en milieuvriendelijk te verplaatsen naar Badhoevedorp of Schiphol v.v.?

Ondersteun dan het initiatief van de Westersite voor een fietsbrug over de Ringvaart thv de Zuiderakerweg / Zwarte Pad in De Aker naar de Sloterweg in Badhoevedorp.

Zodra er meer dan 100 steunbetuigingen binnen zijn wordt het plan meegenomen bij https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/ 

De achtergrond

De Aker, Badhoevedorp en Schiphol liggen vlak bij elkaar. Toch kost het veel tijd en moeite om vanuit de Aker naar Badhoevedorp of Schiphol te fietsen. Vanuit De Aker moet je namelijk de Ringvaart oversteken. De Ringvaart wordt echter bijna niet meer gebruikt voor de beroepsvaart. In de zomer is er maar weinig recreatief bootverkeer.  Met enkele relatief simpele aanpassingen kan de bereikbaarheid met de fiets veel aantrekkelijker worden gemaakt.

Het is toch prachtig als de bewoners van De Aker ontspannen met de fiets naar Badhoevedorp of Schiphol kunnen gaan, en v.v. de bewoners van Badhoevedorp naar De Aker/Nieuw-West. De Zuiderakerweg wordt dan planologisch voor fietsers verbonden met de Sloterweg. Twee bijzondere wegen met aan weerskanten bomen. Leuk om langs te fietsen!

De fietsroute naar Schiphol

Vanuit De Aker moet je de Ringvaart oversteken. Er is echter maar één mogelijkheid en dat is via de zeer drukke en gevaarlijke Sloterbrug. De Sloterbrug is al jaren een drama. Een éénrichtingsbrug voor auto's, waar 6 wegen samenkomen. De brug is voor fietsers en voetgangers de enige mogelijkheid om de Ringvaart vanuit Sloten/De Aker naar Badhoevedorp en Schiphol v.v. over te kunnen steken.

Met het plan voor de fietsbrug fiets je vanuit De Aker via de Sloterweg in één keer door naar Schiphol. In Badhoevedorp steek je de weg over bij de Schipholweg. Na de Prins Maxima kazerne ga je links onder het viaduct door en kom je uit bij het pick-up punt van Albert Heijn. Van daaruit ga je rechts en fiets je onder het lange viaduct door en, via het citizinM hotel, kom je aan op Schiphol Plaza. 

De noodzaak van een fiets-/voetgangersbrug

Om De Aker en Badhoevedorp beter te ontsluiten is er een fietsbrug nodig over de Ringvaart zoals ook verderop richting Zwanenburg/Halfweg.

(voorbeeld moderne fietsbrug)

Er waren plannen voor de aanpassing/vervanging van de Sloterbrug. Dit is echter een lang proces waarbij vooral gekeken wordt naar een oplossing voor het autoverkeer. 

De huidige onveilige situatie voor voetgangers en fietsers bij de Sloterbrug vraagt om snel en adequaat handelen van de gemeente Amsterdam in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. 

De stelling is: 'Wij willen een fietsbrug over de Ringvaart. Nú!!!'

De stelling is: 'De bewoners van De Aker willen een fietsbrug thv het Zwarte Pad / Zuiderakerweg en aan de overkant de Sloterweg om gemakkelijker, veiliger en milieuvriendelijker naar Badhoevedorp en Schiphol te kunnen gaan'.
15 stemmen Verlopen
Deel dit bericht!

Reacties

Puck A
15 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Hier hebben wij heel veel behoefte aan. Kunnen we eindelijk in 5 min op de fiets naar Bdorp ipv 15 min met de auto.

Klaas van Wieren
15 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Bedankt Puck voor je stem op de stelling en voor je leuke reactie. Ik hoop dat je binnenkort in 5 minuten met de fiets naar Bdorp kunt!

Carolien Klein Haarhuis
15 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Ik fiets elke werkdag vanuit de Aker naar Schiphol om daar de trein naar Den Haag te nemen. Ook doen we vanuit de Aker vaak een paar boodschappen in Badhoevedorp. Mij zou een fietsbrug per week ontzettend veel (wacht)tijd, onveilige situaties en gedoe (bij de huidige brug) schelen!!
Carolien

Peter Mayenburg
15 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Scheelt vanuit de Aker het maken van een enorme omweg. En de Sloterbrug is voor fietsers inderdaad een onveilige oversteek. Het lange wachten bij de verkeerslichten werkt door rood rijden in de hand. Ik zie regelmatig daardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
Ik juich dit initiatief enorm toe.

Ronald Schutten
15 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Stop de sloop van landelijk west Steun de actie tegen het vernietigen van de Lutkemeerpolder.
Weg met de graaiers die onder leiding van Groen Links de boel vernietigen.
tuig van de riggel.

olga Schmidt
15 november 2019

Ik ben het oneens met deze stelling. Ik wil het laten zoals het nu is

Nee, please!
Omrijden is prima en er zijn 2 alternatieven.
Fietsbrug zal al snel een scootersnelweg worden en verstoort de heerlijke en zeldzame rust van het Zwarte Pad.

Fia van der Veldt
16 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Een extra fietsbrug is prettig, maar het mag wat mij betreft ook bij De Oude Molen (theehuis), daar meer ruimte aan de wal. Hoewel daar al wel een zelfbedienpontje ligt, maar dat duurt veel te lang voor een regelmatige oversteek.

Cor Woons
16 november 2019

Ik ben het eens met deze stelling en ondersteun het indienen bij de Stem van West

Prima idee een fiets brug
De beste locatie zou bij het Theehuis De oude Molen zijn
In diverse fiets route planners word daar al een overzet aan gegeven
Hier geen probleem met lig plaats woonboten

D. G.
17 november 2019

Ik ben het oneens met deze stelling. Ik wil het laten zoals het nu is

Onacceptabel! De overlast die dit oplevert voor bewoners van de Aker (die juist hier wonen omdat ze rustig willen wonen) staat niet in verhouding met de slechts 10 minuten winst aan fietstijd. Het zorgt voor veel overlast van brommers en fietsers die vlak langs de huizen in de Aker moeten rijden (of we nu kiezen voor de theehuislocatie of de oorspronkelijke locatie) en daar zitten de bewoners echt niet op te wachten.

Dennis ten Vergert
5 december 2019

Ik ben het Oneens met deze stelling. Mijn argumenten;

# Uitzicht is nu prachtig. Ik geniet dagelijks van het uitzicht over het water. Een fietsbrug, en helemaal zoals die van het voorbeeld zou het mooie uitzicht vervuilen.
# Sluiproute voor Scooters. Er is al overlast van veel scooters op de dijk die rijden als gekken. Door de brug creëer je een extra route, geschikt voor alle bezorgers van Pizza tot drugs.
# De bijzondere rust op het Zwarte pad zo dicht bij de stad, dat moet je koesteren.
#Qua mogelijkheden is er voor de mensen op de Aker erg veel. Ik ga zelf regelmatig met de fiets die kant op voor m'n boodschappen.

Wellicht kan er gefocust worden op de Sloterbrug dat daar beter voorzieningen komen voor het fietsverkeer.
Geniet van wat er al iets. En een paar minuten omfietsen is goed voor je conditie en mindset ;)

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.