Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
11 februari 2019

Verkeersproblematiek Winkelcentrum De Dukaat

Bij veel bewoners van De Aker is het niet duidelijk wie er nu voorrang heeft bij de uitrit vanuit Winkelcentrum De Dukaat. De Westersite heeft, via de gebiedsmakelaar, de gemeente gevraagd wat hun standpunt is in deze.

De gemeente geeft aan dat de voorrang heel erg ligt aan waar je je op een zeker moment met een auto bevindt. Onderstaand in cursief  het standpunt van de gemeente.

Standpunt gemeente:

Dat ligt heel erg aan waar je je bevindt.

1.       Sta je als auto (op rode lijn) nog op de uitritconstructie en is de auto op de blauwe lijn al voorbij de haaientanden gereden dan heeft de auto op de blauwe lijn voorrang.

2.       Ben je op de rode lijn al voorbij de inrit en de andere auto voor de haaitanden dan moet de blauwe lijn voorrang verlenen.

3.       Mocht zowel de uitrit en de haaitand al voorbij zijn gereden dan gaat rechtdoor voor.

Indien zowel de auto op de rode lijn als de auto op de blauwe lijn bezig zijn de Pieter Calandlaan op te rijden dan heeft dus kennelijk de auto op de rode lijn voorrang. Beide auto's staan al op de voorrangsweg. De auto op de rode lijn gaat rechtdoor en heeft voorrang. 

De gebiedsmakelaar, Elif Turkmen, heeft de gemeente gevraagd of het niet mogelijk is om de verkeerssituatie middels een bord of iets dergelijks te verduidelijken.

Mede door het fietspad, de 2 trambanen en binnenkort (vanaf 8 april) wederom de brommers/snorfietsen op de rijbaan is er met name voor het verkeer vanuit de uitrit voorzichtig geboden. Een overweging is om op dit drukke, verwarrende kruispunt verkeerslichten te plaatsen. 

Zie ook: https://westersite.nl/nieuws/verkeersproblematiek-de-dukaat.html