Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
6 februari 2019

Verkeersproblematiek De Dukaat

Bij Winkelcentrum De Dukaat in De Aker is onduidelijkheid ontstaan over de voorrangsregels. Het gaat met name om het verkeer dat vanuit de parkeerplaats wil afslaan naar de Pieter Calandlaan en het tegemoetkomend verkeer op de Pieter Calandlaan.

Op Facebook heeft Mariel Begheyn aangegeven dat de verkeerssituatie onduidelijk is en heeft de bewoners van De Aker gevraagd haar duidelijkheid te geven. Zie onderstaand de vraag en de antwoorden op de Facebookpagina van De Aker.

Om uitsluitsel te krijgen gaat er een verzoek naar de Gebiedsmakelaar van De Aker om contact op te nemen met de betrokkenen dan wel met de politie. Wie heeft er voorrang? Rood of Blauw??? Hoe kan dit ook duidelijk ter plaatse worden gecommuniceerd?

Daarnaast is het onduidelijk hoe het nu zit met fietsers en voetgangers bij De Dukaat. Ondanks de groene ambities van de gemeente wordt het gebruik van de auto om boodschappen te doen juist gestimuleerd en wordt je als voetganger of fietser letterlijk afgeremd en ontstaan er daardoor onduidelijke en gevaarlijke situaties. 

Vraag van Mariel Begheyn

1 februari ·  

Even een vraag hier. Heb het er al met collega's over gehad, maar niemand wist het zeker. De nieuwe parkeer situatie bij het Ecuplein. Wie heeft er voorrang? Rood of blauw? Rood gaat rechtdoor, maar komt van een kleine drempel of blauw die linksaf gaat en haaientanden heeft. Wie weet het zeker?


Opmerkingen (selectie)

Chris Langemeijer Nu lijkt me dat rood voorrang heeft.

Dimitri van ZR Rood komt van niet doorgaande weg en zelfs een soort verhoogde uitrit dus ik twijfel ook. Overigens is de toerit naar de parkeerplaats (waar je niet meer kunt parkeren) nu zzeer gevaarlijk met ineens afbuigende fietsers naar links. Dat is vragen om ongelukken.

Guido Scholtes Rood heeft voorrang, want rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft voorrang. Bovendien staan er voor blauw op dat punt haaientanden op het wegdek! Bestuurders moeten voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg. Boete € 230,-. 

Robert Willems Het mag duidelijk zijn dat het verwarrend is. Bovenstaand zou kloppen als het niet herkenbaar is als uitritconstructie en dat is het wel. Daarover zegt de ANWB het volgende: “Verlaat je een uitrit, dan moet je al het overige verkeer (dus ook voetgangerMeer 

Robert. Er zijn zelfs inritblokken geplaatst.

Robert Willems Guido. Maar zelfs al klopt hetgene dat ik zeg. Als je kijkt naar de overige reacties is het gewoon wachten totdat de eerste auto’s daar tegen elkaar aan staan. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk wordt voordat dat gebeurt

Valerie van de Flier 100 m doorrijden naar stoplicht. Groen heeft voorrang. 
(Achterlijke situatie dit, stoplicht verplaatsen lijkt me handig, de Alpen raakt hierdoor regelmatig verstopt!)

Valerie van de Flier stoplichten zou zeker een aanrader zijn. Ook vanwege de tram. .

Titia van Osch Misschien een verzoek doen aan de gemeente om bijvoorbeeld met borden aan te geven wie er eerst mag

Mariel Begheyn Titia van Osch ik zal deze vraag vanavond ook een bij de gemeente doen, want ook hier zijn er dus 2 meningen en welke is de goede?

Titia van Osch Mariel Begheyn top! Als het hier met er samen over nadenken al niet duidelijk is, dan is het ter plekke helemaal een chaos

Guido Scholtes Autorijschool Jos JanssenJos, help ons eens uit de brand, zie bovenstaande vraag? Het google maps plaatje wat ik hier post, laat de sitatie vanuit de Rode rijrichting zien.  https://www.google.com/.../data=!3m6!1e1!3m4... Beheren

Wendy Van Vuuren Rood heeft voorrang. Voor fietsers is de nieuwe situatie overigens ook zeer onhandig al dan niet gevaarlijk. Met hun is geen rekening gehouden

Mandy Berding Blauw heeft voorrang want rood komt uit een uitrit.

Aschwin de Bruijn Maar wat geel daar aan het doen is? Levensgevaarlijk om daar een een rondje te rijden...:-) Ok ff serieus....blauw heeft voorrang.

Mariel Begheyn Aschwin de Bruijndie is aan het uitzoeken van welke kant die voorrang heeft.????

Kwini Mathijssen-Draaibas Blauw heeft voorrang, rood komt uit een uitrit.

Ava Middendorp Weet wel als je blauw bent dat je soms eindeloos staat te wachten. Op verkeer van rechts en rood wat gewoon tussendoor gaat. Heel irritant idd

Géke Geerts Ava Middendorp irritant maar ook gevaarlijk. Zeker als er n tram aankomt die dan gaat 'duwen' en maar op die bel blijft rammen. En jij maar niet van t spoor af kan omdat alles vaststaat.Meer bekijken

Ava Middendorp Géke Geertshelemaal gelijk idd. Heb tot nu toe mazzel dat er geen tram aan kwam. Anders nog meer stress idd

Kallouchi Mimoen Rood is een uitrit en moet aan iedereen voorrang verlenen. Ook aan de haaientanden dus rood rijd als laatste

Hans Cijs Drempel voor een kruizing/splitsing geldt altijd als uitrit. Dus altijd voorrang verlenen aan alle verkeersdeelnemers.Dus blauw voor rood.
Zie wegen-verkeers-wet.
Meer bekijken

Astrid Den Dunnen-SchuringaBlauw heeft voorrang maar ik vertrouw er nooit op dat rood mij die ook zomaar geeft

Soumaya El Boumeshouli blauw heeft voorrang en (staat stil op een trambaan) en rood is uitrit

Kitty Lakeman De Bruijn Ik ben al anderhalf jaar met de gemeente in conclaaf om dit kruispunt beter beveiligd te krijgen. Het staat opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan 2018. Het is nu wachten wanneer het ‘aan de beurt is/prioriteit krijgt’. Een dezer dagen neem ik weer contact op. Dat verloopt overigens nogal moeizaam, maar ik houd vol, te veel (bijna) ongelukken gezien al die jaren dat we hier wonen (20 jaar).

Tiny Regterink Je vraagt over wie er voorrang heeft. Maar wat denk je over de voetganger die wil over steken naar de viskraam. Je moet daar opletten dat je niet wordt aangereden zo hard komen ze daar aan rijden.