Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
4 april 2019

Verbieden of toestaan in Nieuw-West

Inspraak voor nieuw barbecueplan Nieuw-West |

Vanuit het Stadsdeel Nieuw-West ligt er een voorstel om het barbecueën op bepaalde plaatsen te verbieden. Dit is eigenlijk een vreemd voorstel. In plaats van barbequeverbodsgebieden, kun je beter aangeven waar, op publiek terrrein, het barbecueën wél mogelijk is en dit vervolgens faciliteren. Dus barbequegebieden met een betonnen barbecue met rooster, afvalbakken, een waterpunt/-bak en picknickbanken.

Het voeren van eendjes 

Hetzelfde geldt voor het voeren van eendjes en het eten geven aan dieren. Ook hier geef je als stadsdeel aan waar het is toegestaan. Bijvoorbeeld bij een specifieke kinderboerderij, een specifieke vijver, een bepaald gedeelte van de Sloterplas etc. Op deze plaatsen kun je dit ook faciliteren met een voor ongedierte afsluitbare afvalbak, een stijgertje, een bankje etc.

Wie wel eens in Geuzenveld is geweest kent de gevolgen. Sommige bewoners gooien het brood op het grasveldje bij de flat of op straat voor de dieren, met als gevolg dat de woningen en de balkons onder de vogelpoep van de duiven en de meeuwen zitten en de voedselresten ongedierte aantrekt.

Online kun je op digitale kaartjes aangeven waar je kunt barbecueën en waar het voeren van eendjes of dieren is toegestaan. Dus geen kaarten met rode gebieden, maar met groene gebieden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het voorstel van het Stadsdeel:

Stadsdeel Nieuw-West heeft het voorstel voor een nieuw barbecueplan vrijgegeven voor inspraak. Bewoners en betrokkenen kunnen van 26 maart tot en met 7 mei 2019 reageren. Aanleiding voor het voorstel is dat afgelopen zomer barbecueën in met name de parken overlast heeft veroorzaakt. Het stadsdeel wil dat barbecueën mogelijk blijft en tegelijkertijd de overlast beperken. Om dit te bereiken is een plan gemaakt dat nu vrijgegeven wordt voor inspraak.

Het barbecueplan is tot stand gekomen nadat er in kaart is gebracht waar overlast is ervaren. Afgelopen zomer hebben de gebiedsteams veelvuldig gesproken met  bewoners, bezoekers en andere betrokkenen. Op basis van deze bevindingen is nu dit eerste plan gemaakt. Alle bewoners en betrokkenen van Nieuw-West krijgen nu de gelegenheid om te reageren op het voorstel.

Uitgangspunten

Het is positief dat bij mooi weer de parken goed gebruikt worden, maar het is ook van belang dat de parken prettig blijven voor alle bezoekers en omwonenden. Het stadsdeel wil dat bewoners van Amsterdam prettig kunnen recreëren in de parken en dat de overlast beperkt blijft. Daarom wordt nu voorgesteld op bepaalde plekken barbecueverbodsgebieden aan te wijzen. Tegelijkertijd blijven er ook plekken beschikbaar waar wel gebarbecued kan worden.

Inspraak op voorstel

Bewoners en andere betrokkenen kunnen van 26 maart tot en met 7 mei 2019 schriftelijk een zienswijze indienen. Dit kan digitaal door een e-mail te sturen met als onderwerp ‘Zienswijze barbecueplan’ naar projectleider Joris Zevenbergen: .

Zienswijzen kunnen ook per post verstuurd worden naar:

Stadsdeel Nieuw-West

t.a.v. Joris Zevenbergen

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

Download het voorstel (PDF, 109 kB)

Plattegrond barbecueverbodsgebieden 2019 Nieuw-West (PDF, 398 kB)

Bron: Gemeente Amsterdam


Dit bericht is gebaseerd op content die mogelijk is verwijderd.
Deel dit bericht!

Reacties

Erik Verheggen
6 april 2019

Wat leven we toch in een welvarend land dat we ons druk kunnen maken over BBQ-plan. :-)