Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Klaas van Wieren
25 januari 2016

Opinie: 'De (on)wenselijkheid van de Meet Inn' (1)

Er is veel discussie in Nieuw-West  over de mogelijke komst van een megaspeelparadijs met vele restaurants, zalen etc. Het speelparadijs zal de naam ‘Meet Inn’ krijgen en zal worden gevestigd in het Osdorp Business Park.

In het speelparadijs kan straks onder meer worden gebowld, gelasergamed en glow golf worden gespeeld. Daarnaast komt er een zalencentrum voor feesten en partijen, met in het weekeinde als extra attractie dinnershows.

Nieuw-West heeft al jaren een zwakke score op leefbaarheid. In Nieuw-West zijn weinig uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden. Gaat de 'Meet Inn' hier verandering in brengen?  

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud wijst op de voordelen van de komst van de Meet Inn voor Nieuw-West, zoals de circa vierhonderd banen, de aantrekkingskracht op bezoekers uit de regio en de gewenste uitbreiding van de schaarse horeca in het stadsdeel.

Helaas is het plan niet openbaar ter inzage beschikbaar gesteld en kan daardoor niet op concrete ins en outs worden beoordeeld. Dit opiniestuk is gebaseerd op hetgeen er op internet en in de pers is verschenen. 

Impressie 'Meet Inn'

Uitgaansmogelijkheden Nieuw-West

In Nieuw-West worden uitgaansmogelijkheden zoals een bioscoop, uitgaan, cafés, wellness etc. node gemist. Horecaketens om gezellig af te spreken of om te gaan werken zoals Starbucks, Coffee Company, Bagels&Beans, La Place of gezellige cafés zijn er vrijwel niet in Nieuw-West. Op zich een goede zaak dat er nu een plan ligt voor een centrum met uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden. Er komt meer reuring in de buurt en het megaspeelparadijs gaat, naar het schijnt, veel werkgelegenheid bieden. De komst hiervan mag echter niet ten koste gaan van Nieuw-West als woon- en werkgebied. In het bijzonder mag dit niet ten koste gaan van De Aker als woongebied. De vraag is of het megaspeelparadijs wel op de goede locatie is gepland?

Nu is het al zo dat De Aker, met name door jongeren, wordt gebruikt om in alle rust te kunnen parkeren om vervolgens hun gang te kunnen gaan. De maaltijden van de fastfood restaurants worden in en rond de auto’s genuttigd, waarbij het afval veelal op straat wordt gedeponeerd. In de geparkeerde auto’s wordt er geblowd, geslapen etc. De buurt is bezorgd dat met de komst van de 'Meet Inn' dit verder zal gaan toenemen.  

De 'Meet Inn' is van plan zich te vestigen op een bedrijventerrein naast het BP benzinestation. De locatie is nogal verrassend. Op een bedrijventerrein nabij een woonbuurt. Er zou hiervoor moeten worden afgeweken van het bestemmingsplan. De bewoners van de Schotse Hooglanden krijgen, bij het doorgaan van de plannen, uitzicht op een megaspeelparadijs. De omvang hiervan schijnt groter te zijn dan de Ziggo Dome. Kennelijk is de keuze gevallen op kavel 12 in het Osdorp Business Park. Als er toch gekozen wordt voor het Osdorp Business Park is kavel 1 dan sowieso niet een betere locatie met mogelijk minder overlast voor de buurt en de omgeving? Of is het een optie om de nog beschikbare kavels, met aangepaste beperkingen en compensatie voor de buurt, te wijzigen naar een structureel nieuwe gebiedsbestemming als entertainment park?Osdorp Business Park.  Kennelijk is kavel 12 de locatie voor de 'Meet Inn'

Een meer ideale locatie zou Westpoort kunnen zijn. Hier is voldoende ruimte en er is geen sprake van een woongebied. Westpoort behoort tot Nieuw-West en is goed bereikbaar. In Westpoort zijn er voldoende mogelijkheden om een groot entertainmentcentrum te realiseren, waarbij ook andere ondernemers de mogelijkheid krijgen om zich er bij aan te sluiten. In Westpoort kan een ondernemer redelijk zijn eigen gang gaan en hoeft daarbij vrijwel geen rekening te houden met de bewoners en de omgeving en zijn er voldoende uitbreidingsmogelijkheden.

De mogelijke komst van de ‘Meet Inn’ heeft een geweldige impact op de buurt in termen van verkeersoverlast, een veranderende landschapshorizon en de mogelijke toename van overlast. De bewoners van De Aker mogen dan ook best wel eisen stellen aan de komst van een dergelijk centrum. Bij de ondernemer ligt de verantwoordelijkheid om, samen met de buurt, open en transparant hierover te communiceren. Om overlast voor de buurt te voorkomen dienen er vooraf harde afspraken te worden gemaakt.

Als buurt kun je hierbij denken aan de volgende vragen c.q. voorwaarden:

1. Hoe solide is de ondernemer?

Het schijnt dat een Amsterdamse ondernemer genaamd Ghassan Korkis de initiatiefnemer is. Op Internet is echter niets bekend over deze ondernemer, behalve dat hij een vestiging van New York Pizza exploiteert in de Leidsetraat. Kan de ondernemer omgaan met de verantwoordelijkheden die hij heeft richting het personeel, de bezoekers en de buurt? Wat is zijn 'trackrecord' als zijnde een verantwoordelijk ondernemer c.q. hoe gaat hij dit invullen? 

Mede-initiatiefnemer is de Schiphol Area Development Company (SADC), een ontwikkelingsmaatschappij in handen van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Schiphol. Zijn zij als consortium de financiers van het project?  Of zijn zij juist de bemiddelaars om kavels in het Osdorp Business Park te 'verkopen'? 

Lees hier de omschrijving van SADC van het Osdorp Business Park

2 Parkeeroverlast en verkeersdruk voorkomen

Met het aantal te verwachten bezoekers van rond de 1.000 gasten per dag zal de parkeer- en verkeersdruk flink toenemen. Om te voorkomen dat bezoekers in de omgeving gaan parkeren zou het centrum géén parkeerkosten in rekening mogen brengen. Dit voorkomt dat bezoekers, vanuit kostenbesparing, gaan uitwijken naar omliggende straten. Een andere mogelijkheid is het invoeren van betaald parkeren in de omgeving. Het zijn dan uiteindelijk de bewoners die het tegengaan van parkeeroverlast mogen betalen.

Op basis van de APV dient het in woonbuurten na 22.00 rustig te zijn. De verkeersdruk dient zodanig te worden gereguleerd dat dit met name ’s-nachts geen overlast mag gaan opleveren voor de omgeving.

3. Eisen aan veiligheid

Voor het megaspeelparadijs is de veiligheid van de kinderen van groot belang. In het verleden zijn er diverse ongelukken geweest. Komen er voldoende gediplomeerde en ervaren medewerkers. Zijn de speeltoestellen veilig genoeg? Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van het kind?

De restaurants en uitgaansgelegenheden dienen vanzelfsprekend 100% (steek)wapenvrij, drugsvrij en gokvrij te zijn. Om ongeregeldheden te voorkomen dient er een eigen ordedienst te zijn. Indien er in het centrum (steek)wapens of drugs worden gevonden of gebruikt, er illegaal wordt gegokt of er vechtpartijen plaatsvinden, dan dient overwogen te worden om het centrum onmiddellijk te sluiten. Niemand zit te wachten op onrust in de buurt.

4. Echte banen

In het plan wordt gesproken over 400 banen. Wat voor banen zijn dit? Gaat het om 400 fte's? Of zijn het merendeels 0-uren contracten? Of gaat het om banen vanuit (gratis) leerervaringsprojecten, stages, vrijwilligers? Voor een dergelijk centrum is het belangrijk om te kunnen beschikken over goed opgeleid, capabel en betrouwbaar personeel en een verantwoordelijk management.

Aan de ondernemer de vraag hoeveel reguliere betaalde fte's, op basis van een arbeidscontract, de 'Meet Inn' concreet gaat invullen. 

Conclusie

De beoogde locatie van de ‘Meet Inn’ is verre van ideaal. Dichtbij een woonwijk met (nog) geen andere vergelijkbare ondernemers (met uitzondering van McDonalds). Het centrum krijgt een vrijwel monopolide positie in de buurt, omdat er in het beoogde gebied onvoldoende ruimte is om ook andere ondernemers de kans te geven om zich hier te vestigen, met bijvoorbeeld horeca, bioscoop, fitness, wellness etc. Kan het gebied zich alsnog, op termijn, ontwikkelen tot hét entertainment- en uitgaansgebied van Nieuw-West? 

Op basis van de nu beschikbare gegevens is de vestiging van 'Meet Inn' in het Osdorp Business Park geen goede optie. Indien het stadsdeel desondanks hiervoor toch de toestemming wil gaan verlenen, is het wenselijk om de bouw en exploitatie onder strikte beperkingen, binnen de regels van het bestemmingsplan, en in overleg met de door de buurt en het stadsdeel op te stellen randvoorwaarden, te realiseren. 

Zie ook: https://www.westersite.nl/nieuws/verdeeldheid-in-nieuw-west-over-reusachtig-speelparadijs.html

http://www.parool.nl/amsterdam/verdeeldheid-in-nieuw-west-over-reusachtig-speelparadijs~a4229595/

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/29/een-nieuw-speelparadijs-groter-dan-de-ziggo-dome-1582525-a770401

Deel dit bericht!

Reacties

Yung
29 januari 2016

Volgens Analyse Bezoekers Meet Inn uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning, blijkt men uit te gaan van de volgende aantallen bezoekers:
SuperFun ( Speeltuin en overige activiteiten) 256.826 bezoekers per jaar
ABC Restaurant 544.601 bezoekers per jaar
Zalen centrum en dinner-shows 116.049 bezoekers per jaar

Wat dus neerkomt op 917.476 bezoekers per jaar, oftewel 2.500 bezoekers gemiddeld per dag. Let wel gemiddeld ...... op vrijdag, zaterdag en zondag verwacht men zo'n 4000 bezoekers per dag.

Meet Inn heeft 600 (betaalde?) parkeerplekken. Je hoeft dus geen stedenbouwkundige te zijn om te concluderen dat de Meet Inn parkeeroverlast in de Aker gaat veroorzaken, vooral in het weekend!

Een probleem wat de gemeente Amsterdam normaal "oplost" door het invoeren van betaald parkeren. Ik weet niet of de Aker zit te wachten op betaald parkeren.

Ik in ieder geval niet!

J
29 januari 2016

Als de nieuwe getallen over de beozekers juist zijn. Waar we dan maar even van uitgaan zijn alle rapporten die er gemaakt zijn gebaseerd op onjuiste gegevens. Dit betekent dat de parkeerdruk nog hoger, de verkeersopstopping nog langer en de brug en verkeerslichten de capaciteit niet aankunnen. En natuurlijk de invloed op onze eco zone.

Ineke van Lier
3 maart 2016

Is er intussen al meer bekend?

J
9 november 2016

er gaan weer geruchten dat er een aangepast plan is, wie weet hier iets van?

Klaas van Wieren
10 november 2016

In een artikel in de NRC (nrc.nl/nieuws/2016/01/29/een-nieuw-speel... werd aangegeven dat de plannen voorlopig waren ingetrokken:
...besloot ondernemer Korkis maandag zijn plan voorlopig terug te trekken. Simone Plantinga, fractievoorzitter van GroenLinks in Nieuw-West: „Een succes voor de bewoners. Korkis neemt hun kritiek serieus en zag dat de bestuurscommissie niet zomaar een positief advies zou geven.” Korkis heeft twee maanden de tijd om zijn plan te veranderen...

Klaas van Wieren
14 november 2016

Vervolg Meet-Inn: Donderdag 24 november om 19.00 uur is Bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud aanwezig bij de informatieavond voor bewoners over de Meet-Inn. Locatie: Huis van de Wijk De Aker, Noorderakerweg 2.
De omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen voor deze bijeenkomst over een gewijzigd plan voor de Meet-Inn.

Ineke van Lier
16 november 2016

Ik kan er niet bij zijn, maar ben wel heel benieuwd. Kan er na deze bijeenkomst iets op deze site geschreven worden?

Monica De boer
27 oktober 2018

de heer Korkis is zelf woonachtig in de Aker. Dat hij zijn eigen buurt wilt vervuilen met dit “monster” complex gaat boven mijn pet. Zijn idee(gelezen in een ander artikel) was om een complex te maken waar gezinnen zich kunnen vermaken zonder weg te moeten reizen en voor gezinnen zonder auto. de heer Korkis woont met 2 kleine kinderen op 5 hoog achter, heeft een auto en het vermaken doen de kinderen voornamelijk in huis en balkon. Tjah.....