Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Groen Links wil uitbreiding betaald parkeren

GroenLinks stelt 3 extra gebieden voor om nu ook al Betaald Parkeren in te voeren in Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam

Aan agendapunt 6 van de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 11 juni zijn diverse stukken toegevoegd. Eén daarvan is een voorstel van GroenLinks om in de gebieden F78a (in Geuzenveld) en twee gebieden in Osdorp (F82c en F82d) nu ook meteen Betaald parkeren in te voeren en die gebieden dus niet nog eerst intensief te 'monitoren'. Tijdens de vergadering moet blijken of de andere partijen in de SDC dit voorstel van GroenLinks steunen.
Nieuwe stukken aan de agenda toegevoegd (klik svp op de link voor details)


>>> een lijst met reacties van bewoners 

 
>>> antwoorden deel 1 op vragen van DENK 


>>> antwoorden deel 2 op vragen van DENK


>>> de volledige reactie van GroenLinks

 
>>> 
een reactie van 10 pagina's van de VVD

 

Wat de VVD betreft moet het DB van Nieuw-West de Nota Parkeermaatregelen nog niet naar B&W sturen, maar eerst een beter participatietraject volgen om te zien of er wel voldoende draagvlak voor is. Ook een referendum onder de bewoners van Slotervaart of zij Betaald parkeren willen behouden of niet.

Bron: Facebookpagina Westerpost

Zie ook: Nota parkeermaatregelen Nieuw-West (PDF, 1,7 MB)

Zie ook: Reactie en Advies PvdA