Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Stadsdeelcommissie De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten
8 maart 2019

Vragen Fietsers op het Ecuplein

De Stadsdeelcommissie van De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten heeft de volgende vragen aan het stadsdeelbestuur gesteld:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen fietsers over het Ecuplein

De leden van de stadsdeelcommissie uit gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten heeft kennis genomen van het voorlopig ontwerp Ecuplein. Dit ontwerp sluit op veel punten goed aan op de wensen van de bewoners. Het plein wordt groener, aantrekkelijker en biedt de optie voor een klein horecapaviljoen.

In het ontwerp ontbreekt wat ons betreft wel een oplossing voor het probleem van fietsers die over het plein rijden. Oorzaak hiervoor is dat er geen fietspad vanuit de Valutaboulevard rechtstreeks naar de winkels loopt. Fietsers moeten een stukje omfietsen en via de drukke parkeerplaats met veel parkerende en uitrijdende auto’s rijden. Geen prettige route. In plaats van omfietsen, kunnen ze afstappen en een stukje lopen. Veel fietsers doen dat niet en snijden de omweg af door over het Ecuplein te fietsen.

Wij hebben hierover enkele vragen aan het stadsdeelbestuur:

• Is het stadsdeelbestuur op de hoogte van het feit dat fietsers vanuit de Valutaboulevard vaak ervoor kiezen om over het Ecuplein te fietsen als zij naar de winkels van de Dukaat gaan?

• Is het stadsdeelbestuur het met de ondergetekenden eens dat dit een onwenselijke situatie is en dat de herinrichting van het Ecuplein een kans biedt deze situatie op te lossen?

• Zo ja, hoe gaat het stadsdeelbestuur deze situatie aanpakken?

Mustapha Daher, Sarah Biddle, Alexander Grassi en Mario van Dregt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie Westersite

Bij de herinrichting van het Ecuplein is met fietsers geen rekening gehouden. Het fietspad vanaf De Akermolen via de Scheg eindigt op de trambaan bij de drukke parkeerplaats van De Dukaat (zie op het plaatje het in roze aangegeven fietspad). Vandaar moet de fietser het zelf maar uitzoeken.

Het Ecuplein is een plein en niet een Ecupark. Een fietser moet gewoon via een fietspad/-strook over het Ecuplein kunnen fietsen om naar de Pieter Calandlaan of de Valutaboulevard te gaan.

Op de kruising van de Valutaboulevard en de Pieter Calandlaan is het in de nieuwe plannen wel fijn dat er voor de voetgangers nu eindelijk een zebra komt. Bij voorkeur wordt dit gecombineerd met een oversteek voor fietsers en wordt het verkeer met stoplichten geregeld.

De betrokken bewoners van De Aker hebben zich duidelijk uitgesproken voor een markt en een horecagelegenheid op het Ecuplein. Het nieuwe Ecuplein is vooral ook bedoeld voor de gezelligheid. Je komt er bij voorkeur al wandelend of met de fiets!  Om niet afhankelijk te zijn van een horeca-exploitant, zou de gemeente zelf het initiatief kunnen nemen voor het integreren van een horecagelegenheid in lijn met de uitstraling van het plein. Een pachter/huurder krijgt vervolgens, voor een bepaalde periode, de mogelijkheid om de horecagelegenheid uit te baten. De horecavoorziening is dus duidelijk onderdeel van het plein en van het plan. Het wordt nu in het midden gelaten of er wat komt en wat er komt.

Ter referentie kan een aanpak worden gehanteerd zoals bijvoorbeeld bij kiosk Bocador aan de Sloterplas.

Zie onderstaand enkele voorbeelden ter illustratie.

     

Bocador aan de Sloterplas                                                                      Fietspad langs horecagelegenheid


Onderstaand enkele aanvullende vragen aan het stadsdeelbestuur:

1.  Wat doet het stadsdeelbestuur om het fietspad vanuit De Akermolen/De Scheg, via het Ecuplein, aan te sluiten op het fietspad aan de Pieter Calandlaan en de oversteek bij de Valutaboulevard?

2. Wat doet het stadsdeelbestuur om het fietsverkeer in De Aker c.q. Amsterdam Nieuw-West, mede vanuit milieu-oogpunt, te stimuleren. Zoals het instellen van een fietssnelweg naar het Vondelpark/Centrum met het regelen van het verkeer d.m.sensoren c.q een groene golf / algoritme met voor fietsers vrijwel altijd groen licht bij het aanhouden van een gemiddelde snelheid en/of afhankelijk van weersomstandigheden. Het zou fijn zijn dat je als fietser weet dat als je bijvoorbeeld gemiddeld 15 km per uur fietst je op de Pieter Calandlaan altijd groen licht hebt. 

Voor een leefbare, milieuvriendelijke wijk is het wenselijk om het, niet voor de wijk noodzakelijke, autoverkeer, sterk af te remmen en het gebruik van de fiets binnen het stadsdeel zoveel mogelijk te stimuleren. 

Voor de bewoners van Nieuw-West wordt het sowieso ook steeds lastiger, vanuit praktisch en kostenoogpunt, om nog met het OV of met de auto naar het Centrum te gaan. Door als gemeente de prioriteit te geven aan de verdere ontwikkeling van de fietspaden kan het gebruik van het niet-noodzakelijke autoverkeer worden ontmoedigd en zorgt dit voor een milieuvriendelijke, gezonde en fijne wijk. 

Klaas van Wieren, WestersiteDeel dit bericht!

Reacties

Sarah Biddle
10 maart 2019

Dank voor de aanvullingen Klaas. Het paviljoen hangt inderdaad af van een horecaondernemer die hier brood in ziet. De gemeente kan dat niet afdwingen...

Je vraag over aansluiting fietspad De Scheg is een goede! Ga kijken of de heren dat ook een goed idee vinden dan kunnen we dat nog toevoegen aan de vragen.

Die laatste vraag is een stuk breder dan herinrichting Ecuplein dus nu niet aan de orde maar ik denk hier graag aan mee.