Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Stadsdeelcommissie De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten
6 februari 2019

'Bestuursarmoede' in Nieuw-West?

Opvallend bij de agenda van de vergaderingen voor de Stadsdeelcommissie Nieuw-West is, dat er vrijwel geen agendapunten zijn. Onderstaand de agenda van de eerste drie vergaderingen in 2019 zoals gepubliceerd in de Westerpost. Mogelijk dat er op de vergadering agendapunten worden ingebracht, maar dat deze niet via de Westerpost worden gecommuniceerd.

De vergadering lijkt een vast riedeltje met de opening, vaststelling agenda, mededelingen, rondje gebieden, ingekomen stukken, insprekers, mondelinge vragen en sluiting. De procedures lijken de bovenhand te voeren. Hooguit een enkele keer is er iets inhoudelijks zoals een memo over bewonersinitiatieven en budgetten, Stedelijk Kader 2020-2023, Consultatie GVB vervoersplan 2020, een adviesaanvraag nota Varen deel 1 en de Gebiedsplannen 2019.

Voor een stadsdeel, qua aantal inwoners vergelijkbaar met een stad zoals Haarlem of Arnhem,  een wat povere agenda. Speelt er dan helemaal niets in Nieuw-West? De inwoners willen weten wat er speelt op bestuurlijk niveau.

Of is de stadsdeelcommissie een 'tandeloze tijger'? Ligt alle macht bij de Stopera en heeft de stadsdeelcommissie alleen het recht om vrijblijvend 'ongevraagde adviezen' te geven. Is dit een gevolg van de zoveelste stedelijke bestuursvernieuwing?

Bron agenda: Westerpost

En ook: Website Stadsdeelcommissie Nieuw-West

En ook: https://westersite.nl/nieuws/jeroen-mirck-is-weer-terug.html


Dit bericht is gebaseerd op content die mogelijk is verwijderd.
Deel dit bericht!