Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Amsterdam (Nieuw-West) Autoluw

(column Westersite)

Amsterdam Autoluw: Een leefbare en toegankelijke stad

De centrale stad heeft de komende jaren als speerpunt de 'Agenda Amsterdam Autoluw'. Binnen Amsterdam moet de afhankelijkheid van de auto worden verkleind.

Er is echter een grote diversiteit van gebieden in Amsterdam. In het Centrum zijn levendige en drukke straten. In Nieuw-West zijn de straten relatief rustig, is er een hoog autobezit en is de mobiliteit erg belangrijk.

Tijdens de bijeenkomst op 1 april in De Meervaart kwam aan de orde wat de impact van 'Amsterdam Autoluw' is voor Nieuw-West. Wordt Nieuw-West de 'parkeerplaats' voor het Centrum en voor reizigers van/naar Schiphol? Wordt Nieuw-West als grootste stadsdeel van Amsterdam, door de Centrale Stad, nog steeds als het afvoerputje gezien? 

Impact voor Nieuw-West

Voor de bewoners uit Nieuw-West wordt het financieel vrijwel onmogelijk om nog met de auto of het OV naar het Centrum te gaan. Met parkeertarieven van € 7,50 per uur en een retourtje met de tram voor € 4,-- tot € 6,-- zullen de bewoners van Nieuw-West het Centrum steeds meer gaan mijden. 

Voor de bewoners van Nieuw-West is mobiliteit erg belangrijk. In Nieuw-West zijn in verhouding weinig voorzieningen passend bij de grootte van het stadsdeel. Nieuw-West is qua aantal inwoners vergelijkbaar met een stad als Maastricht, Leiden of Arnhem. In Nieuw-West is er echter geen Ikea, geen LaPlace, geen Wellness en zijn veel te weinig reguliere uitgaansmogelijkheden. De horeca is veelal gericht op, met name arabische/mediterraanse, culturen.

Het college wil kennelijk Nieuw-West nu gaan gebruiken voor het bouwen van meer woningen (mogelijk op het terrein van het Slotervaart ziekenhuis???), bedrijfsterreinen (Lutkemeerpolder) en parkeervoorzieningen (het wegdrukken van gemotoriseerd verkeer vanuit het centrum: het zogenaamde waterbedeffect). Alles waar in het centrum geen ruimte voor is, of onwenselijk is, wordt verplaatst naar onder andere Nieuw-West.

Amsterdam Centrum Autoluw

Het is natuurlijk een goed streven om de aantrekkingskracht van het centrum te stimuleren. Binnen de centrumring van de Stadhouderskade is het logisch om het autoverkeer sterk te ontmoedigen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de mobiliteit. 

Gedacht kan worden om voor het centrum een milieuzone in te stellen zoals bij diverse steden in Duitsland. Wil je met een auto het centrum in dat moet je daar een (bewoners)vergunning voor hebben c.q. vooraf een (online)milieusticker voor kopen. Afhankelijk van het soort gemotoriseerd verkeer stel je een tarief vast, waarbij sterk milieubelastend verkeer in het centrum zoveel mogelijk wordt geweerd. 

Om de mobiliteit voor de bewoners te behouden wordt het OV sterk gestimuleerd. Amsterdamse OV-kaarthouders zouden binnen de Ring gratis moeten kunnen reizen. Een bewoner uit Nieuw-West betaalt dan voor het traject tot bijvoorbeeld het Surinameplein. Het vervolg naar bijvoorbeeld de Dam is dan gratis.

Om de binnenstad extreem autoluw te maken is een overweging:

 • Alleen nog met (bewoners)vergunning of (online)milieusticker toegang tot het centrum
 • Binnen het centrum tariefdifferentiatie naar mate van de milieubelasting
 • In het gehele centrum een 30 km zone (ook voor de taxi's)
 • Gratis OV binnen de Ring voor Amsterdamse OV-kaarthouders
 • Meer nadruk op veilige fietspaden zonder barrieres (brede fietspaden voor fietsers only)
 • Het vervoer per e-bike naar en in het Centrum stimuleren

    Nieuw-West is het stadsdeel met de meeste parkeerplaatsen (96.000)

Amsterdam Nieuw-West Autoluw

Nieuw-West ondervindt steeds meer nadelen van het verkeer vanuit het Centrum en Schiphol die Nieuw-West gebruiken als 'sluiproute' en als 'parkeerplaats'. Het gaat daarbij vaak ook nog om verkeersdeelnemers die veel haast hebben.

   

Om dit aan te pakken is het volgende een overweging:

 • In woonbuurten van Nieuw-West een 30 km zone
 • In woonbuurten alleen nog parkeren voor bewoners 
 • Ook in Nieuw-West scooters/snorfietsen op de rijweg in plaats van op het fietspad
 • Strengere handhaving op het verkeersgedrag van 'verkeershufters' 
 • Brede fietspaden aanleggen binnen het stadsdeel Nieuw-West, naar/van het Vondelpark/Centrum, naar/van Badhoevedorp/Schiphol en naar/van Haarlem/Zandvoort
 • De mobliteit per e-bike sterk stimuleren

Zie ook: www.amsterdam.nl/autoluw

Dit bericht is gebaseerd op content die mogelijk is verwijderd.
Deel dit bericht!

Reacties

Dirk Dijkstra
4 april 2019

Mooie site Klaas. Je noemt hier best wel interessante punten betreffende Autoluw

Klaas van Wieren
4 april 2019

Bedankt Dirk! Het is een nieuwe zogenaamde responsive site. Je kunt hem nu ook als App installeren op je tablet of smartphone. Als je nog aanvullingen of opmerkingen hebt voor een autoluw Amsterdam, dan hoor ik het graag.

Erik Verheggen
6 april 2019

Om het waterbedeffect tot stilstand te brengen zullen rond de A10 veel (hele goedkope) parkeervoorzieningen moeten komen. Nieuw-West is geen binnenstad en moet door de centrale stad ook niet als een onderdeel van Amsterdam-centrum behandeld worden.