Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Afvalbakadoptanten Nieuw-West

In Amsterdam Nieuw-West zijn al veel afvalcontainers door bewoners geadopteerd. 

Als adoptant van een afvalcontainer wordt de gemeente geholpen met het schoonhouden van de container én van de omgeving.

Dit zijn de taken van de adoptant:

  • U houdt de di­rec­te om­ge­ving van de con­tai­ner schoon en net­jes.
  • U meldt een vol­le con­tai­ner bij het stads­deel.
  • U meldt ver­keerd aan­ge­bo­den grof­vuil bij het stads­deel.
  • U mag buurt­be­wo­ners aan­spre­ken als ze af­val ver­keerd neer­zet­ten. U legt de af­val­re­gels uit als buurt­be­wo­ners daar naar vra­gen.
  • U gooit af­val in de con­tai­ner als dit er­naast ligt.
  • U meldt zwerf­vuil bij het stads­deel.
  • U maakt vast­zit­ten­de vuil­nis­zak­ken los bij ver­stop­ping van de con­tai­ner. Hier­voor krijgt u een ei­gen sleu­tel.

Voor meer informatie kijk op de pagina veelgevraagd van de gemeente Amsterdam. 

Als 'tegenprestatie' werden de adoptanten op 13 september jl. uitgenodigd voor een dagje Rotterdam. Het gezellige reisje werd perfect verzorgd door Simone de Wilde en Nastasha Munez van het Stadsdeel. We werden uitgezwaaid door bestuurder Erik Bogelsdijk. 

s'-Ochtends gingen we naar Plant One in het Botlekgebied. Op de locatie van Planet One kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën op duurzame(re) technologie op commerciële schaal testen en produceren met alle daarmee samenhangende activiteiten. 

We zagen diverse interessante ontwikkelingen zoals het gebruik van waterstof als brandstof. Het recyclen van plastic afval naar wederom hoog kwalitatief nieuw plastic. De schillen van kokosnoten gebruiken voor fraaie houten panelen (www.goodhout.com). Het isoleren van afvalstoffen uit vloeistoffen door middel van kristallisatie. Onderzoek en implementatie van het met een factor 5 of 6 verhogen van de capaciteit van lithiumbatterijen.

s'-Middags gingen we met de Bereboot het water op. We werden getrakteerd op een prachtige rondvaart en een heerlijk buffet. 

Voor vragen over de adoptantenprogramma kunt U via de email reageren:  

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.