Dagelijks Bestuur (DB)


Dagelijks bestuur Nieuw-West

Periode 2022 - 2026

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.

Voor de periode 2022 - 2026 zijn de volgende leden benoemd:

Bron: Gemeente Amsterdam


Periode 2018-2022

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.

Voor de periode 2018-2022 waren de volgende leden benoemd: