Het Mobiele Prikteam


Er zijn genoeg plekken in onze wijk die erom vragen dat we ze gezamenlijk aanpakken. Denk aan de dijk langs de ringvaart, plantsoenen en pleinen.

We willen van start gaan met een eerste mobiel-prikteam! Zin om mee te doen? Meld je dan aan:

Bij voldoende deelnemers is het denkbaar dat er vaste groepen komen. Bijvoorbeeld het ‘maandagochtendteam’, maar ook het ‘eerste zaterdag van de maand team’. Ook denkbaar zijn specialisten, bijvoorbeeld de ‘waterkanters’ of de ‘honden-uitlaat-prikkers’. Maar als jij een specifiek idee hebt willen we het graag weten!

Oproepbaar voor bewoners.

Wellicht is er bij jou in de straat een probleem waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken. Op sommige plekken is er bijvoorbeeld onevenredig veel rotzooi wat jullie met elkaar niet meer behappen kunnen…

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij zelf, door bijvoorbeeld een handicap, niet kan helpen opruimen. Schakel dan het mobiele-prik-team in. Mail ons: