Menu

Uitgelicht:

Gebiedsplan voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

Sarah Biddle
30 januari 2019

Elk jaar maakt de gemeente een gebiedsplan met concrete acties voor het gebied. Vanuit de stadsdeelcommissie hebben we hierover een advies uitgebracht. Goed om te zien dat het stadsdeelbestuur onze adviezen over de gebiedsplannen serieus neemt. Voor De Aker, Sloten, Nieuw Sloten betekent dat we oa. het volgende voor elkaar hebben gekregen:

?? Actievere communicatie vanuit de gemeente naar bewoners die hun huis willen verduurzamen. Het gaat om grote uitgaven en er is te weinigduidelijkheid over de plannen van de gemeente, de tijdlijn waarop beleid wordt gestart en de financiële consequenties. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat mensen wachten met het nemen van beslissingen.
?? Onderzoek doen naar herinrichting van het Kasterleepark, zodat het meer als groene ontmoetingsplek fungeert en ook om de ecologische waarde van het park te verhogen.
?? Meer aandacht voor jongeren in de openbare ruimte. Er zijn wel speeltuinen voor (kleine) kinderen, maar weinig voorzieningen voor jongeren, terwijl er veel jongeren in het gebied wonen.
?? Fietsveiligheid als prioriteit! Met name Sloterweg, Langsom en Vrije Geer.

Want dáár doen we het uiteindelijk voor: om echt iets voor elkaar te krijgen voor de bewoners van #NieuwWest!

Reacties

Sarah 30 januari 2019
Dank je Klaas. Binnenkort zullen de definitieve gebiedsplannen verschijnen.
Klaas 30 januari 2019
Bekijk via onderstaande link het gebiedsplan zoals dat gold voor 2018. Mooi moment om te evalueren wat er in 2018 is gerealiseerd, welke plannen een vervolg krijgen in 2019 en welke nieuwe plannen zullen worden geïniteerd https://westersite.nl/nieuws/gebiedsplannen-nieuw-west.html
Bekijk al het nieuws uit je buurt ┬╗