Menu

Uitgelicht:

'Bestuursarmoede' in Nieuw-West?

Klaas van Wieren (Stasdeelcommissie De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten)
11 februari 2019

Opvallend bij de agenda van de vergaderingen voor de Stadsdeelcommissie Nieuw-West is, dat er vrijwel geen agendapunten zijn. Onderstaand de agenda van de eerste drie vergaderingen in 2019 zoals gepubliceerd in de Westerpost. Mogelijk dat er op de vergadering agendapunten worden ingebracht, maar dat deze niet via de Westerpost worden gecommuniceerd.

De vergadering lijkt een vast riedeltje met de opening, vaststelling agenda, mededelingen, rondje gebieden, ingekomen stukken, insprekers, mondelinge vragen en sluiting. De procedures lijken de bovenhand te voeren. Hooguit een enkele keer is er iets inhoudelijks zoals een memo over bewonersinitiatieven en budgetten, Stedelijk Kader 2020-2023, Consultatie GVB vervoersplan 2020, een adviesaanvraag nota Varen deel 1 en de Gebiedsplannen 2019.

Voor een stadsdeel, qua aantal inwoners vergelijkbaar met een stad zoals Haarlem of Arnhem,  een wat povere agenda. Speelt er dan helemaal niets in Nieuw-West? De inwoners willen weten wat er speelt op bestuurlijk niveau.

Of is de stadsdeelcommissie een 'tandeloze tijger'? Ligt alle macht bij de Stopera en heeft de stadsdeelcommissie alleen het recht om vrijblijvend 'ongevraagde adviezen' te geven. Is dit een gevolg van de zoveelste stedelijke bestuursvernieuwing?

Bron agenda: Westerpost

En ook: Website Stadsdeelcommissie Nieuw-West

En ook: https://westersite.nl/nieuws/jeroen-mirck-is-weer-terug.html


Reacties

Sarah 18 februari 2019
We hebben het met de adviezen over de gebiedsagenda en het gebiedsplan wel heel druk gehad en vanaf half januari tot nu weer iets rustiger. Toch hebben we ook de afgelopen vergaderingen enkele belangrijke onderwerpen behandeld. De Nota Varen lijkt misschien saai, maar GroenLinks heeft daar een goede inbreng gehad wat in het uiteindelijke advies naar de centrale stad is terechtgekomen. En het belangrijkste was het OV-advies. Daar was brede consensus over dat Nieuw-West beter bediend moet worden. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook nog gehad over de plannen voor Centrum Nieuw-West, met name voor fietsers.
Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป