Menu

Droogbak 1D, Amsterdam, Nederland


vrijwilligerswerk@deregenboog.org
deregenboog.org

De Regenboog Groep

Vrijwilligersorganisatie voor Amsterdammers

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van Amsterdammers die leven in(sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Vanuit de overtuiging dat elk mens de moeite waard is, staan wij stil bij degenen dieachterblijven. Waar mensen ook in het nauw raken, op straat of thuis, reikenwij een helpende hand toe. 

Vrijwilligers zijn de motor van onze organisatie. Wie bij ons als vrijwilliger start,bekommert zich om zijn stadsgenoten. Onze vrijwilligers benaderen hun medemensmet aandacht en geduld. In ons uitgebreide aanbod van projecten vindt vrijweliedereen vrijwilligerswerk dat hem past. Dat kan buddyzorg of coaching zijn,maar bijvoorbeeld ook koffie schenken in een inloophuis, helpen in demoestuinen of meedraaien in de kookploeg van een buurtrestaurant.