Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Vragen fietsers EcupleinDe Stadsdeelcommissie van De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten heeft de volgende vragen aan het stadsdeelbestuur gesteld:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen fietsers over het Ecuplein

De leden van de stadsdeelcommissie uit gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten heeft kennis genomen van het voorlopig ontwerp Ecuplein. Dit ontwerp sluit op veel punten goedaan op de wensen van de bewoners. Het plein wordt groener, aantrekkelijker en biedt de optie voor een klein horecapaviljoen.

In het ontwerp ontbreekt wat ons betreft wel een oplossing voor het probleem van fietsers die over het plein rijden. Oorzaak hiervoor is dat er geen fietspad vanuit de Valutaboulevard rechtstreeks naar de winkels loopt. Fietsers moeten een stukje omfietsen en via de drukke parkeerplaats met veel parkerende en uitrijdende auto’s rijden. Geen prettige route. In plaats van omfietsen, kunnen ze afstappen en een stukje lopen. Veel fietsers doen dat niet en snijden de omweg af door over het Ecuplein te fietsen.

Wij hebben hierover enkele vragen aan het stadsdeelbestuur:

• Is het stadsdeelbestuur op de hoogte van het feit dat fietsers vanuit de Valutaboulevard vaak ervoor kiezen om over het Ecuplein te fietsen als zij naar de winkels van de Dukaat gaan?

• Is het stadsdeelbestuur het met de ondergetekenden eens dat dit een onwenselijke situatie is en dat de herinrichting van het Ecuplein een kans biedt deze situatie op te lossen?

• Zo ja, hoe gaat het stadsdeelbestuur deze situatie aanpakken?

Mustapha Daher, Sarah Biddle, Alexander Grassi en Mario van Dregt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie: https://nieuw-west.notubiz.nl/.../1/VragenFietsersEcuplein

En ook: reactie Westersite: https://westersite.nl/nieuws/fietsers-op-het-ecuplein.html