Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Nieuw Hotel aan Oostoever Sloterplas?Een groep buurtbewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart voert actie tegen de plannen om een groot hotel te bouwen op de locatie Oostoever aan de Sloterplas. Wij zijn tegen de bouwplannen van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer om de volgende redenen:

1) Er is al genoeg hoogbouw aan de Sloterplas. Meer hoogbouw tast het natuurlijke aangezicht van de plas verder aan.

2) Een hotel op deze locatie brengt veel extra autoverkeer en meer parkeerdruk voor de buurt met zich mee.

3) De Sloterplasoevers behoren openbaar terrein te blijven.

4) Een hotel levert ook de kansarme buurtbewoners niets op; het argument van werkgelegenheid geldt niet, want het hotel kan niet verplicht worden buurtbewoners in dienst te nemen.

5) De Sloterplas is genomineerd als monument en dient dus niet verder aangetast te worden.

6) Het natuurlijke karakter van de plas, dat nu juist zo belangrijk is in deze buurt vol beton en hoogbouw, dient zoveel mogelijk bewaard te blijven.

7) Het alternatieve plan Full Colour is voor de buurt veel nuttiger.

8) Als het luxehotel niet gaat lopen, hetgeen te verwachten is op deze locatie ver van bedrijven en toeristische attracties die bovendien slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dreigt faillissement, verkoop, downgrading, verloedering en daarmee meer onveiligheid in de buurt en waardedaling van onze woningen.