Westersite.nl

Inloggen of inschrijven

Stem van Nieuw-WestTip van Ineke van Lier

stemvannieuwwest.amsterdam.nl

Op deze site kunnen ideeën worden geplaatst, waarop gestemd kan worden. De ideeën met de meeste stemmen worden besproken door het Algemeen Bestuur. Op deze manier kunnen we misschien stemmen ophalen voor eindelijk een leuk koffietentje in de Aker of een bioscoop in Nieuw-West of beter OV of kwalitatief betere winkels op Osdorpplein of ..... etc. etc.

https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/artikel/1

https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/artikel/24

https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/artikel/27